Amira Mašović rođena 14.09.1970. godine u Doboju, nastanjena u Sarajevu

Obrazovanje

Diplomirana pravnica, Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Magistrica uprave, Fakultet za upravu, Univerzitet u Sarajevu

Radno iskustvo

 • Od 1997. godine do 2001.godine – Skupština Zeničko-dobojskog kantona
 • Od 2001. godine do 2020. godine – Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; pozicija: sekretar ministarstva
 • Od 2020. godine do 2023. godine – Ministarstvo sigurnosti BiH; pozicija: savjetnica ministra;

Strani jezik: Engleski

 Stručno usavršavanje i obuka

 • Certifikat “ Način dobijanja bespovratnih sredstava iz fondova EU”
 • Certifikat “Human Resources Management Information System-HRMIS”
 • Certifikat “Overview of Transitional Justice”
 • Certifikat “Finansijsko upravljanje i kontrola – FUK”
 • Uvjerenje “Glavne funkcije i strateško upravljanje ljudskim potencijalima”
 • Uvierenje “Radionica za pilot budžetske korisnike”
 • Uvjerenje “Javni nastup – umijeće i kultura komuniciranja”
 • Uvjerenje “Kancelarijsko i arhivsko poslovanje u organima uprave”

Posebna iskustva

 • Učešće u radu na reviziji Strategije BiH za provedbu Aneksa VII DMS;
 • Učešće u radu koordinacije za podršku rada Komisije za izbjeglice BiH;
 • Članica vladine Komisije za izradu kriterija za projekte sanacije šteta od poplava 2014. godine;
 • Projekt menadžerica tima za provedbu RSP-Regionalni stambeni program u FBIH;
 • Zamjenica projekt menadžera kreditno-stambenog programa Razvojne banke Vijeća Evrope- Zatvaranje kolektivnih centara u BiH – CEB II
 • Koordinatorica za strateško planiranje u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
 • Koordinatorica za finansijsko upravljanje i kontrolu u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izjeglica;
 • Članica Tima Vlade FBiH za prevenciju i borbu protiv koorupcije;
 • Na Listi eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika Agencije za državnu službu FBiH;
 • Članica Koordinacionog odbora za praćenje izrade programa ruralnog razvoja;
 • Članica Komisije za izradu Nacrta zakona o dijaspori;
 • Članica Nadzornog odbora Lutrije BiH;
 • Članica Upravnog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine;
 • Članica Komisija za javne nabavke;
 • Članica Komisije za izradu propisa i procedura u skladu sa Smjernicama Federalnog ministarstva finansija;
 • Članica Komisije za monitoring projekata održivosti povratka u BiH;
 • Učešće u projektu Jačanja finansijskog upravljanja i kontrole i izradi jedinstvenih Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u saradnji sa ambasadom Velike Britanije u BiH,
 • Koodinatorica za gender pitanja u okviru Institucionalnog mehanizma entitetskih Gender centara i Agencije za ravnopravnost spolova ispred Ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice FBiH

Udata, majka dvoje djece