U skladu sa Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (april 2015.) Ured koordinatora za reformu javne uprave je u svojstvu resorne koordinirajuie institucije za sektor Demokracija i upravljanje, koordinirao izradu sektorskog planskog dokumenata za progtamiranje IPA-e II: Sektorski planski dokument za demokraciju i upravljanje.

Ured koordinatora za reformu javne uprave također u svojstvu sektorske koordinirajuće institucije i u suradnji s NIPAC uredom, učestvuje u procesu programiranja IPA II (IPA 2015, IPA 2016, IPA 2017), i naročito onim aktivnostima koje su u direktnoj vezi s podsektorom Reforma javne uprave unutar sektora Demokracija i upravljanje.

 

IPA II je novi instrument pretpristupne pomoći za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU. Odnosi se na sedmogodišnje proračunsko razdoblje 2014-2020. Financijska pomoć u okviru IPA II će biti dostupna u svim područjima politika, bez obzira na to da li zemlja ima status kandidata ili potencijalnog kandidata. Područja politika podijeljena su na sljedeći način:

  1. reforme tijekom pripreme za članstvo u Uniji i s tim povezana izgradnja institucija i kapaciteta;
  2. društveno-gospodarski i regionalni razvoj;
  3. zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, promicanje ravnopravnosti spolova i razvoj ljudskih potencijala;
  4. poljoprivredni i ruralni razvoj;
  5. regionalna i teritorijalna suradnja.

Okvirni sporazum predstavlja osnov za korištenje sredstava IPA II (2014-2020). Zaključuje se između Evropske komisije i države korisnice IPA II, a njim se definišu principi finansijske saradnje između korisnika i Komisije u okviru pomenute provedbene uredbe. Okvirni sporazum IPA II između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije stupio je na snagu 24. augusta 2015. godine.

Indikativni strateški dokument za IPA II za Bosnu i Hercegovinu (2014-2017) usvojila je Evropska komisije 15.12.2014. godine i definiše prioritete za EU financijsku pomoć u razdoblju 2014-2017 za podršku BiH na njenom putu pristupanja EU. Indikativni strateški dokument je dokument Evropske komisije, pripremljen u konsultacijama sa Bosnom i Hercegovinom. Sektori koji su uključeni u Indikativni strateški dokument za moguću IPA II podršku su:

  1. Demokracija i upravljanje
  1. Vladavina prava i osnovna prava
  2. Konkurentnost i inovacije: strategije lokalnog razvoja
  1. Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.