Header search

Šta je proaktivna transparentnost?

Transparentnost javne uprave je princip javnosti njenog rada. Ako informacije koje pripremaju i posjeduju, institucije stavljaju na uvid i raspolaganje javnosti i onda kada se to od njih ne traži, takve institucije zovemo proaktivno transparentnim.


Pretraži..

Testirajte svoje znanje

Interaktivni kviz o proaktivnoj transparentnosti

Koji međunarodni dokument garantuje pravo građana na transparentnost rada javne uprave?

48%

Vaš rezultat

Post Thumbnail

Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini: od principa do prakse (2016)

2020

Post Thumbnail

Transparentnost u javnoj upravi u BiH – video

2020

Post Thumbnail

“Politika proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH”

2020

Post Thumbnail

Proaktivna transparentnost – brošura

2020

Post Thumbnail

Letak – “Imate pravo znati kako se provodi reforma javne uprave u BiH”

2020

Post Thumbnail

Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH

2020

Disclaimer

Podrška izradi ove podstranice pružena je u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH kao dio podrške reformi javne uprave u BiH.

Program jačanja javnih institucija provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke savezne vlade u saradnji s Vladom Ujedinjenog Kraljevstva. Mišljenja i stavovi izraženi na ovoj stranici ne odražavaju stavove niti službene politike vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva.

Подршка изради ове подстранице пружена је у оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ као дио подршке реформи јавне управе у БиХ.

Програм јачања јавних институција проводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у име Савезног министарства за економску сарадњу и развој Њемачке савезне владе у сарадњи с Владом Уједињеног Краљевства. Мишљења и ставови изражени на овој страници не одражавају ставове нити службене политике влада Њемачке и Уједињеног Краљевства.

Support for the development of this sub-site was provided within the Programme for Strengthening of Public Institutions in BiH as part of the support for public administration reforms in BiH.

The Programme for Strengthening of Public Institutions is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on behalf of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the German Federal Government in cooperation with the Government of the United Kingdom. The views and opinions expressed on this site do not reflect the views or official policies of the Governments of Germany and the United Kingdom.