Ured koordinatora za reformu javne uprave

Telefon: +387 33 565 760
Telefon: +387 33 565 790
Faks: +387 33 565 761
E-mail: info@parco.gov.ba
Adresa: Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo
Radno vrijeme: 09:00-17:00

 

Dragan Ćuzulan

koordinator za reformu javne uprave

Ferid Otajagić

zamjenik koordinatora za reformu javne uprave

Darko Kasap

zamjenik koordinatora za reformu javne uprave

Operativna jedinica

Sektorske reforme

Institucionalna komunikacija

Upravni postupci i upravne usluge

E-uprava

Upravljanje ljudskim potencijalima

Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika

Javne finansije

Jedinica za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju

 • Aneta Raić
  Šefica jedinice
 • Viši stručni saradnik za financije
 • Dalila Ajnadžić
  Viša stručna saradnica za finansije fonda za RJU
 • Sanela Fazlić
  Stručna saradnica za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju
 • Ubavka Gašević
  Stručna saradnica za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju
 • Ena Koprivica
  Stručna saradnica za monitoring

Pravna jedinica

Jedinica za materijalno-finansijske i opće poslove