Ured koordinatora za reformu javne uprave

Telefon: +387 33 565 760
Telefon: +387 33 565 790
Faks: +387 33 565 761
E-mail: info@parco.gov.ba
Adresa: Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo
Radno vrijeme: 09:00-17:00

 

Darko Kasap

koordinator za reformu javne uprave

Tel: 033/565-766

Miloš Golijanin

zamjenik koordinatora za reformu javne uprave

Tel: 033/565-766

Amira Mašović

zamjenica koordinatora za reformu javne uprave

Tel: 033/565-789

Operativna jedinica

Sektorske reforme

Odgovornost

Pružanje usluga

Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima

Izrada politika i koordinacija

Upravljanje javnim finansijama

Jedinica za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju

 • Aneta Raić
  Šefica jedinice
  Tel: 033/565-784
 • Viši stručni saradnik za financije
 • Dalila Ajnadžić
  Viša stručna saradnica za finansije fonda za RJU
 • Sanela Fazlić
  Stručna saradnica za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju
 • Ubavka Gašević
  Stručna saradnica za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju
 • Ena Koprivica
  Stručna saradnica za monitoring

Pravna jedinica

Jedinica za materijalno-finansijske i opće poslove