No. naziv
1 2016: Materijali sa obuke “Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora”
2 2016: Izvještaj o mjerenju početnog stanja u javnoj upravi BiH
3 Dubrovačka deklaracija
4 Istraživanje ACIPS: Procjena ostvarenog napretka u provođenju reforme javne uprave u BiH
5 Priručnik za odnose s javnošću
6 Priručnik za odnose s javnošću (hrvatski)
7 ReSPA newsletter No.5
8 ReSPA: Atraktivnost državne službe na Zapadnom Balkanu
9 Studija sistema nacionalnog integriteta 2007.  Izvještaj Transparency International BiH
10 Studija: Doprinos raspravi o mehanizmima fiskalnog izjednačavanja u FBiH
11 Studija: Fiskalno Vijeće – magično rješenje (Fiskalna odgovornost u BiH)
12 Studija: Kako poboljšati pružanje osnovnih javnih usluga građanima BiH?
13 Studija: Poboljšanje sistema javne potrošnje
14 Studija: Prijedlog mjera za poboljšanje sistema zapošljavanja državnih službenika u BiH
15 Studija: Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini: Procjena kapaciteta za obrazovanje i obuku u oblasti javne uprave
16 Studija: Uticaj uvođenja programskog budžetiranja na transparentnost i odgovornost javnog sektora u BiH
17 Studija: Vrijednosti i etički standardi u sistemu državne službe Bosne i Hercegovine
18 Zaključci treće radionice društvenog integriteta
19 Monitoring Report 2017 Bosnia and Herzegovina_BHS
20 Priručnik za aplikante 
21 Priručnik za upravljanje procesom zapošljavanja 
22 Metodologija za JPP
23 Metodologija za procjenu vrijednosti za novac  u projektima JPP
24 Vodic za obuku o JPP
25 Priručnik Suprotstavljanje korupciji_e-book
26 Priručnik za analizu potreba i evaluaciju efekata obuka
27 Priručnik za aplikante
28 Priručnik za korištenje okvira kompetencija_projekat iz IPA
29 Priručnik za upravljanje procesom zapošljavanja
30 ULJP u državnoj službi u BiH projekat iz IPA
31 Vodič za primjenu kompetencija u upravljanju ljudskim resursima u državnoj službi BiH
32 Priručnik za korištenje okvira kompetencija u procesu zapošljavanja u državnoj službi BiH