No. naziv
1 2004-10-28: Odluka o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i 2007-04-19: Odluka o izmjeni Odluke o uspostavljanju Ureda koordinatora za RJU pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća
2 2008-11-20: Etički kodeks Ureda koordinatora za RJU
3 2010: Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave
4 2016: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora
5 Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
6 Pravilnik o načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila u službene svhe
7 Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
8 Prečišćeni tekst Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu koordinatora
9 Program rada ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016
10 Pravilnik o prijavi nepravilnosti i/ili korupcije
11 Srednjoročni plan rada Ureda 2018-2020 Final usvojen 26.09.17.
12 Program rada Ureda koordinatora za 2017 Final
13 Pravilnik o kolegiju
14 Pravilnik o internoj komunikaciji
15 URED pravilnik o ocjenjivanju zaposlenika
16 Obrazac za ocjenu zaposlenika
17 Izmjene Pravilnika o internoj komunikaciji
18. Pravilnik o provođenju obuka u Uredu koordinatora
19. 2018: Interni pravilnik – Ugovori o djelu
20. 2018: Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajuceg Vijeća ministara BiH
21 Izmjena Pravilnika o sistematizaciji 2018.godine
22 1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
23 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
24 3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
25 4. Pravilnik o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji
26 5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
 27 Interni Pravilnik o poklonima 2018.
28 Dopune Pravilnika o stimulacijama
29 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila u službene svrhe
30 Pravilnik o službenim putovanjima u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
31 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim putovanjima
32 Odluka o minimumu procesa rada za vrijeme trajanja štrajka
33 Izvještaj o analizi zadovoljstva korisnika i aneksi
34 PRAVILNIK O TELEFONIMA 30.04.2015.
35 Izmjena 2 Pravilnika telefoni
36 Izmjena 3 Pravilnik telefoni
37 Pravilnik-telefoni-izmjene 2018
38 Pravilnik o kriterijima, mjerilima učinka i postupku ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije u Uredu koordinatora za RJU
39 Akcioni Plan za borbu protiv korupcije u UKRJU 2018-2019.
40 Program rada Ureda koordinatora za 2018.
41 Izmjena pravilnika telefoni 2019.
42 Stimulacije za 2018. godinu – januar
43 Stimulacije za 2018. godinu – februar
44 Stimulacije za 2018. godinu – mart
45 Stimulacije za 2018. godinu – april
46 Stimulacije za 2018. godinu – maj
47 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2018. godinu – jun
48 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2018. godinu – decembar
49 Plan zapošljavanja 2019
50 Pravilnik o izmjeni pravilnika o korištenju fiksnih i mobilnih telefona – april 2019.
51 Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora 2019-2021.
52 Instrukcija o postupanjima po zahtjevima za obavljanje studentske prakse u UKRJU
53 Pravilnik o proaktivnoj objavi informacija u UKRJU
54 Smjernice za ispunjavanje Standarda proaktivne transparentnosti
55 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2019. godinu – februar
56 Akcioni plan borbe protiv korupcije Ureda koordinatora
57 Plan integriteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave
58 Obavijest o imenovanju zamjenika koordinatora
59 Odluka o stavljanju van snage odlukeo utvrđivanju visine blagajničkog maksimuma
60 Pravilnik o stavljnaju van snage pravilnika o procedurama rukovanja gotovim novcem
61 Interne procedure stvaranja finansijskih obaveza
62 Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola
63 Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za RJU 2020-2022.
64 Program rada Ureda koordinatora za RJU za 2019.
65 Program rada Ureda koordinatora za RJU za 2020.
66 Stimulacije za 2019. godinu
67 Plan zapošljavanja 2020.
68 Naknade za privremeno obavljanje poslova za 2020. godinu
69 Rješenje o imenovanju Komisije za interni konkurs 2019.
70 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju fiksnih i mobilnih telefona 2019.
71 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o ugovoru o djelu 2019.
72 Pravilnik o izmjenama pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju 2020.
73 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju fiksnih i mobilnih telefona 2020.
74 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o ugovoru o djelu 2020.
75 Izjava – Program rada Ureda za 2019.
76 Izjava -Program rada Ureda za 2020.
77 Izvještaj o konsultacijama o Programu rada za 2019.
78 Izvještaj o konsultacijama o Programu rada za 2020.
79 Izvještaj o konsultacijama o Srednjoročnom planu rada Ureda 2020-2022.
80 Program rada Ureda koordinatora za RJU za 2021.
81 Izjava – Program rada Ureda za 2021.
82 Digitalna strategija Ureda koordinatora za reformu javne uprave
83 AP za borbu protiv korupcije 2018-2019
84 APIK sept 2020
85 Antikorupcija za vrijeme KOVIDa
86 Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Uredu koordinatora za RJU za 2022. godinu
87 Program rada Ureda koordinatora za RJU za 2022. godinu
88 Plan integriteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave 2022-2025
89 Program rada ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2023. godinu
90 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima, mjerilima učinka i postupku ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije u Uredu koordinatora za RJU
91 Plan borbe protiv korupcije u Uredu koordinatora za reformu javne uprave za 2023. godinu
92 Standardi proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini
93 Proaktivna transparentnost u javnoj upravi