U ovoj kategoriji možete pronaći izvještaje o evaluaciji završenih projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave.

Cilj evaluacije jeste da se procijeni uspješnost implementacije projekta nakon njegovog završetka, utvrdi njegova svrsishodnost i implikacije projektnih aktivnosti na ostvarenje projektnog cilja. Evaluacija se provodi i da bi se procijenila održivost projekta, ali i da bi se identifikovale naučene lekcije na osnovu iskustava iz procesa implementacije projekta, te se kvalitetnije i efikasnije planirali naredni projekti.

Evaluaciju projekata finansiranih iz FRJU provodi Jedinica za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju Ureda koordinatora za RJU, kao tijelo koje je nezavisno u odnosu na implementaciju projekta.

Evaluacija je zasnovana na Smjernicama za monitoring i evaluaciju projekata koji se finansiraju iz FRJU, a koje je usvojio Upravni odbor FRJU. Upravni odbor takođe usvaja Izvještaje o evaluaciji, čime oni postaju zvanični.

Svi Izvještaji o evaluaciji projekata biće objavljivani u ovoj kategoriji.

 

No.   naziv
1 Izvještaj o evaluaciji projekta Informacioni sistem upravljanja budžetom (BMIS)
2 Izvještaj o evaluaciji projekta Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i softverskog modula za vođenje internog tržišta rada
3 Izvještaj o evaluaciji projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“
4 Izvještaj o evaluaciji: “Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH”
5 Izvještaj o evaluaciji: “Obuka službenika za odnose s javnošću”
6 Izvještaj o evaluaciji: “Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH”
7 Izvještaj o evaluaciji: “Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH”
8 Izvještaj o evaluaciji: “Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih pravila i općih akata u BiH”
9 Monitoring izvjestaj_Specijalisticki program obuka za IT menadžere
10 Monitoring izvjestaj_Izgradnja kap. za borbu protiv korupcije
11 Monitoring izvjestaj_Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru
12 Monitoring izvještaj SPPD II – Monitoring report
13 Monitoring izvještaj JPP- Monitoring report
14 Izvještaj o evaluaciji projekta – Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rada na računaru-ECDL
15 Izvještaj o evaluaciji projekta – Interoperabilnost
16 Izvještaj o evaluaciji projekta – Specijalistički program obuka za IT menadžere