Ured koordinatora za reformu javne uprave u cilju realizacije zaključka Vijeća ministara BiH izradio je Smjernice za provođenje Pravila za konsultacije s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Konsultacije s javnošću inkorporirane su kao mjera u Revidiranom Akcionom planu 1, unutar realizacije aktivnosti reformske oblasti Strateško planiranje, izrada politika i koordinacijski kapaciteti, a s ciljem uspostave potrebnih mehanizama za postizanje standarda kvaliteta propisa.

Smjernicama se osigurava, pravilna i dosljedna primjena Pravila za konsultacije s javnošću u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH, te iste osiguravaju veći nivo učešća interesnih grupa, zainteresirane javnosti i povećanje informisanosti o cjelokupnom radu Ureda. Proces konsultacija je dvosmjeran i koristan je kako za predlagača tako i za širu javnost uopće.

U procesu demokratizacije društva i integriranja u Evropsku uniju, krajnji cilj jeste uspostava partnerskog odnosa institucija vlasti i javnosti, a što se zasigurno može postići transparentnošću i konsultacijama s javnošću.

Ovim putem pozivamo i ostale zainteresovane strane da se uključe u proces konsultacija koje provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave.

U ovoj sekciji nalaze se Smjernice za provođenje Pravila za konsultacije s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave i Obrazac za dostavu komentara, a u narednom periodu ovdje ćemo objavljivati planirane normativno-pravne akte za konsultacije.

Kontakt

Tila Arnaut-Biogradlija, koordinatorica za konsultacije

Adresa: Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Tel: + 387 33 56 57 86

Fax: + 387 33 56 57 61

E-mail: Tila.Arnaut@parco.gov.ba ili na javnekonsultacije@parco.gov.ba.

br. naziv
1 2016: Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora
2 2016: Smjernice za provođenje Pravila za konsultacija s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
3 2016: Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Srednjoročnog plana rada
4 2016: Obrazac za dostavu komentara
5 Izjava o svrsi donošenja Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave
6 Izjava o svrsi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2017-2019. godine
7 Nacrt Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za period 2017-2019.
8 Prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2017.
9 Spisak organizacija koje su izrazile zainteresiranost za uključivanje u proces javnih konsultacija
10 2017: Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Izvještaja o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016.godinu
11 2017: Spisak akata Ureda koji podliježu javnim konsultacijama
12 2017: Izvještaj o održanim konsultacijama sa zainteresiranom javnošću
13 Smjernice za konsultacije PARCO 2018.
14 Pravila Konsultacije 5-17 (2)
15 Izvještaj o radu za 2018 – konsultacije