Na portalu e-konsultacije objavljen je dokument Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Online konsultacije provode se u periodu od 14.07 do 29.07.2021. godine.

Zainteresovani komentare mogu slati isključivo putem portala e-konsultacije, u navdenom periodu.

Dokumenti:

Zajednička platforma

Izjava o svrsi – Zajednička platforma