Proces javnih konsultacija organiziran je od 29.06. do 14.07.2020. godine u svrhu osiguranja planske osnove za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini, na portalu E-konsultacije.

Glavni fokus konsultacija bilo je donošenje Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Posebni ciljevi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2021. – 2023. godine su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Uredu, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvještavanja o realizaciji istih.

U prilogu se nalaze izvještaji o provedenim konsultacijama:

Izvještaj o provedenim dodatnim javnim konsultacijama u procesu javnih konsultacija o AP RJU

Izvještaj o provedenim minimalnim javnim konsultacijama putem portala e-konsultacije-Akcioni plan za reformu javne uprave