Održana diskusija o RJU

29/11/2013

Reforma javne uprave mora imati veću podršku vlada u Bosni i Hercegovini kako bi se reformske mjere brže ispunile, a rezultati rada postali vidljiviji kako u institucijama uprave tako i u javnosti. Neophodno je da parlamenti u BiH na svojim zasjedanjima, daju  veću važnost ovom procesu.  Ovo su samo neki od zaključaka učesnika diskusije koja […]

Obilježen završetak prve faze Programa jačanja javnih institucija u BiH

22/11/2013

Danas je u Sarajevu svečano obilježen završetak prve faze Programa jačanja javnih institucija u BiH koji u ime Vlade SR Njemačke u BiH provodi njemački GIZ u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH. Program jačanja javnih institucija za cilj ima da odabrane javne institucije u BiH pružaju bolje usluge građanima i […]

Aktualni momenat reforme javne uprave: iskustva, rezultati i naredni koraci

21/11/2013

U Banja Luci je jučer, u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave (RJU), u hotelu Bosna održana diskusija na temu “Aktualni momenat RJU: iskustva, rezultati i naredni koraci” s ciljem promocije reforme javne uprave, te unapređenja saradnje svih uključenih u ovaj proces. Diskusija je organizirana u sklopu Programa jačanja javnih institucija u Bosne i […]

Sastanak NT za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

18/11/2013

Sastanak NT za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan u ponedjeljak 18.11.2013. godine u Sarajevu u zgradi Vlade FBiH, ul. Alipašina 41, s početkom u  12:00 sati. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima (06.03.2013.god); 2.    Razmatranje i usvajanje dorađenog Projektnog zadatka „Jačanje kapaciteta za strateško […]

Reforma javne uprave zahtijeva veću uključenost državnih službenika

15/11/2013

U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu je danas u hotelu Bristol održana diskusija o temi: “Uloga kontakt osoba u procesu prikupljanja informacija o napretku i implementaciji mjera Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave” koja ima za cilj promociju reforme javne uprave te, unapređenje saradnje svih uključenih u ovaj proces. […]

Obavještenje: termin polaganja stručnog ispita

14/11/2013

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:       1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave 2/01 Stručni saradnik za informacije i komunikacije TERMIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Datum polaganja pismenog dijela stručnog ispita: 22. novembra 2013. godine (petak). Pismeni dio stručnog ispita biće održan 22.11.2013. godine sa početkom u 10.00. sati u sali Parlamentarne […]

Počela implementacija „Jačanje kapaciteta za upravljanje javnim dugom u BiH“

13/11/2013

U utorak, 12.11.2013.godine, u Delegaciji Evropske komisije u Sarajevo, održan je prvi sastanak Upravnog odbora za projekat „Jačanje kapaciteta za upravljanje javnim dugom u BiH“, koji se finansira iz programa IPA 2011, a implementira ga konzorcijum kojeg čine firma European Consulting Group (Beograd) i konzorcijski partner Human Dynamics (Austrija). Na sastanku Upravnog odbora projekta su […]

Obavještenje: termin polaganja stručnog ispita

12/11/2013

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:     1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave 2/01 Stručni saradnik za informacije i komunikacije  TERMIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA  Datum polaganja pismenog dijela stručnog ispita: 22. novembra 2013. godine (petak). Pismeni dio stručnog ispita biće održan 22.11.2013. godine sa početkom u 10.00. sati u sali Parlamentarne skupštine […]

Sastanak NT za oblast Institucionalna komunikacija

08/11/2013

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 08. novembra, 2013. godine u 13:00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, 71 000 Sarajevo. Predloženi dnevni red sastanka: 1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a […]

Udruženje eksperata Ureda turskog premijera u posjeti Uredu koordinatora za RJU

05/11/2013

Reforma javne uprave, iskustva i prakse, naročito u oblasti bolje regulative, uklanjanja administratvinih barijera i e-uprave u zemljama Balkana u fokusu su interesovanja predstavnika Udruženja eksperata u Uredu premijera Republike Turske koji od 05. – do 06. og novembra borave u posjeti našoj zemlji, a domaćin im Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH. Udruženje […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts