Novi broj elektronskog biltena

30/04/2020

U OVOM BROJU BILTENA ČITAJTE: – Intervju: Krasimir Nikolov, šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose s javnošću i informacije Delegacije EU u Sarajevu – Državni službenici razgovarali o transparentnosti u doba pandemije – Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje upravljanja resursima u BiH” – RS i dalje bez odgovora o usvajanju Strateškog […]

Javne konsultacije – Godisnji finansijski izvjestaj FRJU za 2019. godinu

30/04/2020

U skladu sa stavom 7. tačka 41. Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave je izradila Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2019. godinu. Opšti cilj Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za 2019. godinu je izvještavanja prema Upravnom odboru Fonda […]

Intervju: Krasimir Nikolov, šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose sa javnošću i informacije u Delegaciji EU u BiH

28/04/2020

BiH je primila Mišljenje Komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju prošle godine. Koliko brzo se BiH kreće prema EU u smislu ispunjavanja uslova koji se odnose na reformu javne uprave? Reforma javne uprave (RJU), zajedno sa vladavinom prava, nalazi se u samom temelju izgradnje demokratskih principa.  Reformi javne uprave je […]

Održan sastanak o RJU

23/04/2020

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave sa saradnicima održao je jučer  online sastanak sa Miloradom Đurđevićem i Aleksandrom Živković, savjetnicima u kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije te Krasimirom Nikolovim, šefom Sekcije evropske integracije, politika, štampa i informacije Delegacije Evropske unije u BiH. Tema sastanka bila je usvajanje cjelodržavnog okvira za reformu […]

Transparentnost u doba pandemije

23/04/2020

Članice i članovi Grupe za komunikacije Programa jačanja javnih institucija koji u ime vlada SR Njemačke i Velike Britanije provodi njemački GIZ organizirale su jučer online sastanak o temi „Transparentnost u doba pandemije“. Drugi sekretar Britanske ambasade u Sarajevu (British Embassy Sarajevo) g. Tom Barrie i izvršna direktorica Access Info Europe i članica Upravnog odbora […]

Održan prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje upravljanja resursima u BiH“

15/04/2020

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje upravljanja resursima u BiH“ na kojem je usvojen početni izvještaj projekta, održan je jučer. Projekat se implementira sredstvima IPA-e, a glavna njegova svrha je poboljšanje kapaciteta javne uprave za postizanje bolje administracije sposobne da implementira zahtjeve EU integracija u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Glavne projektne aktivnosti su: usaglašavanje politike […]

RS i dalje bez odgovora o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave

14/04/2020

Republika Srpska i dalje je bez odgovora kada će usvojiti Strateški okvir za reformu javne uprave koji su još prije godinu i po usvojili Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko distrikta BiH. Potvrdio je to na jučerašnjem sastanku koordinatora za reformu javne uprave Nikola Knežević, koordinator iz Republike Srpske. On je naglasio […]

Online sastanak koordinatora za reformu javne uprave

08/04/2020

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave sa zamjenicima i saradnicima održat će u ponedjeljak, 13. aprila 2020. godine, s početkom u 11 sati online sastanak sa koordinatorima za reformu javne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Glavna tema sastanka bit će dogovor u vezi finalizacije Akcionog […]

Preporuke institucijama koje su uvele CAF model

07/04/2020

Ured koordinatora za reformu javne uprave je u saradnji sa Jednicom za internu reviziju Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine analizirao proces implementacije europskog modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi Zajednički okvir za procjenu (Common Assessment Framework – u nastavku: CAF) u institucijama Bosne i Hercegovine. Na osnovu ove analize Ured koordinatora za […]

CEI Vanredni poziv za podnošenje projektnih prijedloga u svrhu rješavanja specifičnih potreba uzrokovanih COVID-19 pandemijom

02/04/2020

Centralno-evropska inicijativa (CEI) je raspisala vanredni poziv za podnošenje projektnih prijedloga u svrhu rješavanja specifičnih potreba i poteškoća uzrokovanih COVID-19 pandemijom. Vanredni poziv za dostavu projektnih prijedloga odnosi se na tri područja intervencije: – Zdravstvo i telemedicina (MED) – Obrazovanje i e-učenje / učenje na daljinu (EDU) – Podrška mikro, malim i srednjim preduzećima (MSME) […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts