Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave sa zamjenicima i saradnicima održat će u ponedjeljak, 13. aprila 2020. godine, s početkom u 11 sati online sastanak sa koordinatorima za reformu javne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Glavna tema sastanka bit će dogovor u vezi finalizacije Akcionog plana, pratećeg dokumenta Strateškog okvira reforme javne uprave.

Također, planirano je da na ovom sastanku uzmu učešće i predstavnici Delegacije EU u BiH g. Krassimir Nikolov i gđica Heidi Hook, kao i predstavnici projekta tehničke podrške g. Slobodan Dujić, g. Nicolas Dubois i gđa. Mersiha Habibović.