Treća faza ToT programa u organizaciji EU HRM projekta

26/06/2015

Nakon održane druge faze ToT-a(Training of trainers) odnosno obuka predavača koja je održana u Konjicu u periodu od 11-16. maja 2015 tokom koje je 13 polaznika dobilo znanja u oblastima pripreme obuka, efikasnoj komunikaciji, sprovođenju obuke, stilovima učenja, različitim metodama prenošenja znanja, potrebnim kompetencijama uspješnog predavača, javnom nastupu, vještinama prezentacije, EU HRM projekt organizuje i […]

Održana radionica o okviru kompetencija u procesu zapošljavanja i razvoja karijere

16/06/2015

Radionica o korištenju okvira kompetencija u procesu zapošljavanja i razvoju karijere u državnoj službi, u okviru implementacije projekta “Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe“ održana je u hotelu Grand u Neumu 9. i 10. juna 2015. Cilj radionice bio je da se predstavi nacrt Priručnika za primjenu okvira kompetencija u procesu provođenja […]

Nameti privredi održavaju administraciju

15/06/2015

Privrednici u RS očekuju od Vlade RS da do kraja godine smanji broj i iznose parafiskalnih nameta, a ne samo da formira njihov registar. Naime, analize nevladinih organizacija su pokazale da u BiH ima od 400 do 500 parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti. Iz Centara civilnih inicijativa (CCI) kazali su da od bh. privrede […]

U pripremi izvještaj o napretku u provedbi reforme

12/06/2015

Ured koordinatora za reformu javne uprave priprema Polugodišnji izvještaj o napretku provođenja mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave koji će biti upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje. Institucije su u obavezi da do 1. jula ove godine dostave Uredu koordinatora podatke o provedbi mjera iz RAP. U posljednjem, Godišnjem izvještaju o […]

TMS sistem – centralno mjesto za obuke

11/06/2015

Agencija za državnu službu BiH od sredine prošle godine koristi informacioni sistem za elektronsko upravljanje procesom organizacije obuke (Training Management System – TMS), koji osigurava punu automatizaciju cijelog procesa realizacije obuke. Posjetite https://www.iLearn.gov.ba koji je postao centralno  mjesto preko kojeg se odvijaju sve aktivnosti oglašavanja novih obuka, prijavljivanja polaznika za učešće na obuci uz potrebnu […]

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

08/06/2015

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u ponedeljak, 08.06.2015. godine, s početkom u 11 sati, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala za sastanke), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka. Dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika s 45. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 02.04.2015. godine […]

Sjednica NT za oblast Upravni postupci i upravne usluge

08/06/2015

Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge biće održana 08.06.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, sa početkom u 12:00 sati. Dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog tima održane  31.10.2014.godine […]

UO FRJU: Odobrena tenderska dokumentacija za tri reformska projekta

08/06/2015

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u BanjaLuci dao je saglasnost na tendersku dokumentaciju za  dva projekta iz oblasti E-uprava i i saglasnost za tendersku dokumentaciju za projekat iz oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima.    Radi se o projektima:  „Specijalistički program obuka za IT menadžere“  i „Implementacija zajedničkih servisa […]

Sjednica NT za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

04/06/2015

Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima biće održana 04.06.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Agencija za državnu službu BiH, Trg BiH 1, sa početkom u 12:00 sati. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog […]

Konferencija o stvaranju preduvjeta za uspješnu borbu protiv korupcije u zapošljavanju

04/06/2015

Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT u saradnji sa Udruženjem građana Justicia organizirala je 3. juna u Tuzli konferenciju ''Zapošljavanje i pristup radnim mjestima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini – stvaranje preduvjeta za uspješnu borbu protiv korupcije u zapošljavanju''. Cilj konferencije bio je pokretanje dijaloga o neophodnim promjenama kada je u pitanju sistem […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts