Treća faza ToT programa u organizaciji EU HRM projekta

26/06/2015

Nakon održane druge faze ToT-a(Training of trainers) odnosno obuka predavača koja je održana u Konjicu u periodu od 11-16. maja 2015 tokom koje je 13 polaznika dobilo znanja u oblastima pripreme obuka, efikasnoj komunikaciji, sprovođenju obuke, stilovima učenja, različitim metodama prenošenja znanja, potrebnim kompetencijama uspješnog predavača, javnom nastupu, vještinama prezentacije, EU HRM projekt organizuje i […]

Održana radionica o okviru kompetencija u procesu zapošljavanja i razvoja karijere

16/06/2015

Radionica o korištenju okvira kompetencija u procesu zapošljavanja i razvoju karijere u državnoj službi, u okviru implementacije projekta “Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe“ održana je u hotelu Grand u Neumu 9. i 10. juna 2015. Cilj radionice bio je da se predstavi nacrt Priručnika za primjenu okvira kompetencija u procesu provođenja […]

Nameti privredi održavaju administraciju

15/06/2015

Privrednici u RS očekuju od Vlade RS da do kraja godine smanji broj i iznose parafiskalnih nameta, a ne samo da formira njihov registar. Naime, analize nevladinih organizacija su pokazale da u BiH ima od 400 do 500 parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti. Iz Centara civilnih inicijativa (CCI) kazali su da od bh. privrede […]

U pripremi izvještaj o napretku u provedbi reforme

12/06/2015

Ured koordinatora za reformu javne uprave priprema Polugodišnji izvještaj o napretku provođenja mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave koji će biti upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje. Institucije su u obavezi da do 1. jula ove godine dostave Uredu koordinatora podatke o provedbi mjera iz RAP. U posljednjem, Godišnjem izvještaju o […]

TMS sistem – centralno mjesto za obuke

11/06/2015

Agencija za državnu službu BiH od sredine prošle godine koristi informacioni sistem za elektronsko upravljanje procesom organizacije obuke (Training Management System – TMS), koji osigurava punu automatizaciju cijelog procesa realizacije obuke. Posjetite https://www.iLearn.gov.ba koji je postao centralno  mjesto preko kojeg se odvijaju sve aktivnosti oglašavanja novih obuka, prijavljivanja polaznika za učešće na obuci uz potrebnu […]

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

08/06/2015

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u ponedeljak, 08.06.2015. godine, s početkom u 11 sati, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala za sastanke), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka. Dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika s 45. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 02.04.2015. godine […]

Sjednica NT za oblast Upravni postupci i upravne usluge

08/06/2015

Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge biće održana 08.06.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, sa početkom u 12:00 sati. Dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog tima održane  31.10.2014.godine […]

UO FRJU: Odobrena tenderska dokumentacija za tri reformska projekta

08/06/2015

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u BanjaLuci dao je saglasnost na tendersku dokumentaciju za  dva projekta iz oblasti E-uprava i i saglasnost za tendersku dokumentaciju za projekat iz oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima.    Radi se o projektima:  „Specijalistički program obuka za IT menadžere“  i „Implementacija zajedničkih servisa […]

Sjednica NT za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

04/06/2015

Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima biće održana 04.06.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Agencija za državnu službu BiH, Trg BiH 1, sa početkom u 12:00 sati. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog […]

Konferencija o stvaranju preduvjeta za uspješnu borbu protiv korupcije u zapošljavanju

04/06/2015

Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT u saradnji sa Udruženjem građana Justicia organizirala je 3. juna u Tuzli konferenciju ''Zapošljavanje i pristup radnim mjestima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini – stvaranje preduvjeta za uspješnu borbu protiv korupcije u zapošljavanju''. Cilj konferencije bio je pokretanje dijaloga o neophodnim promjenama kada je u pitanju sistem […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts