Promocija online obuke za državne službenike u BiH – Zajednička procjena CAF

26/09/2019

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH i Programom jačanja javnih institucija koji u BiH provodi njemački GIZ  održao je danas, 26.9.2019.godine u Sarajevu promociju online obuke za državne službenike u BiH – Zajednička procjena CAF – štо predstavlja iskorak u regiji Zapadnog Balkana iz oblasti orijentiranosti javne […]

Konferencija o transparentnosti u javnoj upravi “Proaktivna transparentnost i javna uprava u BiH — jučer, danas, sutra”

26/09/2019

Svjesne važnosti provedbe reforme javne uprave koja kroz novi Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH 2018-2022. uključuje i mjere koje se odnose na principe proaktivne transparentnosti, kao i opredjeljenja Vijeća ministara BiH za ispunjavanje standarda proaktivne transparentnosti, institucije članice međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije – Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za […]

Konferencija “Otvorenost izvrsne i zakonodavne vlasti u regionu i Crnoj Gori: forma bez suštine”

26/09/2019

Danas je u Podgorici održana konferencija “Otvorenost izvrsne i zakonodavne vlasti u regionu i Crnoj Gori: forma bez suštine” na kojoj su organizacije okupljene kroz regionalnu mrežu ACTION SEE predstavile rezultate istraživanja u vezi otvorenosti i transparentnosti izvršne i zakonodavne vlasti u regionu. Istraživanjem su bile obuhvaćene institucije i parlamenti u Crnoj Gori, Bosni i […]

Sastanak sa predstavnicima civilnog društva

24/09/2019

Ured koordinatora za reformu javne uprave organizuje konsultativni sastanak sa predstavnicima i predstavnicama civilnog društva o planiranju procesa reforme javne uprave i aktivnosti na izradi provedbenog dokumenta Strateškog okvira za RJU u BiH 2018 – 2022. Sastanak će se održati u srijedu 25.9.2019. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Ureda koordinatora za reformu […]

Radionica za članove tematskih radnih grupa

23/09/2019

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u saradnji sa SIGMA-om, organizuje treći sastanak/ radionicu tematskih radnih grupa za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH, a na osnovu odluka o imenovanju predstavnika u međuinstitucionalne radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH, koje je usvojilo Vijeće Ministara […]

Konferencija „Pristup informacijama od javnog značaja između prakse i zakona“

23/09/2019

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa  informacijama, Transparency International u BiH (TI BiH) organizuje konferenciju pod nazivom „Pristup informacijama od javnog značaja između prakse i zakona“ koja će se održati 27. septembra 2019. godine u Sarajevu (Hotel Europe, Vladislava Škarića 5), sa početkom u 10:00 časova. Na konferenciji će biti prezentovano istraživanje Transparency International u […]

Obuka za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni utjecaja propisa

19/09/2019

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju (GIZ) koji provodi Program jačanja javnih institucija u BiH, te Agencije za državnu službu BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave, organizirao je u Sarajevu 17. i 18.09.2019. godine obuku za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni utjecaja propisa, kao […]

Sjednica Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima

17/09/2019

U prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH u utorak (17.09.2019. godine) održana je redovna sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima. Sjednica je održana uz prisustvo predstavnika implementatora projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta […]

Završen simpozij “Hrvatsko-francuski upravnopravni dani“

13/09/2019

U Splitu je danas završen dvodnevni simpozij “Hrvatsko-francuski upravnopravni dani“. Drugog dana konferencije učesnici su se bavili pitanjem upravnog postupka u evropskom  upravnom pravu i postojanje nužne potrebe što hitnijeg prilagođavanja upravnih postupaka u članicama EU ali i članicama Vijeća Evrope, a radi harmonizacije evropskog prava i primjena odluka Evropskog suda za ljudska prava u […]

Potreba za educiranim i stručnim državnim službenicima

12/09/2019

U Splitu se danas i sutra, pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, održava simpozij „Hrvatsko-francuski upravnopravni dani“. Prvog dana simpozija  fokus je bio na prilagodbi francuske i hrvatske javne uprave evropskoj javnoj upravi, odnosno potrebi europizacije javne uprave. U tom kontekstu naglašen je značaj i afirmacija upravne znanosti zbog njenog značaja za […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts