Okončana završna konferencija o strateškom planiranju u BiH

30/04/2010

Fena: U Sarajevu je jučer okončana dvodnevna Završna konferencija o strateškom planiranju u BiH, čiji je organizator bila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) Vijeća ministara BiH. Na konferenciji se diskutiralo o okviru za implementaciju Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH, kao ključnim dokumentima kojima su definirani ciljevi, prioriteti i mjere ekonomskog i socijalnog […]

Sporazum sa IBRD o kreditu od 31.300.000 evra

30/04/2010

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za zaključivanje sporazuma o kreditu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) ukupne vrijednosti 31.300.000 evra. Predviđeno je da od ukupnog iznosa ovog kredita pod nazivom “Prvo programsko finansiranje za razvojne politike javne potrošnje”, na Federaciju BiH (FBiH) bude alocirano 60 odsto, odnosno 18.780.000 evra, […]

U usvojenoj strategiji razvoja IDDEEA-e planirano uvođenje elektronskih dokumenata

30/04/2010

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas Strategiju razvoja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) za period 2010.-2015. Tim dokumentom definirani su strateški ciljevi razvoja i unapređenja IDDEEA-e te sistema dokumenata u BiH, radi uspostave što efikasnije administracije i pojednostavljenja administrativnih procedura za građane, što je jedno od osnovnih opredjeljenja IDDEEA-e. […]

Galerije – 2008. godina

29/04/2010

Galerije fotografija sa događaja i aktivnosti značajnih za rad Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao i reformu javne uprave u cjelini. Kategorija sadrži fotografije sa aktuelnih događanja u ovoj oblasti tokom 2008. godine       Zavšetak TA projekta  Sjednica UO FRJU     Drugi sastanak    NT Izvještaj o napretku RJU      3. sjednica […]

Galerije – 2007. godina

29/04/2010

Galerije fotografija sa događaja i aktivnosti značajnih za rad Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao i reformu javne uprave u cjelini. Kategorija sadrži fotografije sa aktuelnih događanja u ovoj oblasti tokom 2007. godine     Potpisivanje MoU i ZP EU Brunch   Sastanci   Seminar o IK Seminar o IT Seminar o ULJP Obuke […]

Galerije – 2006. godina

29/04/2010

Galerije fotografija sa događaja značajnih za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, tokom 2006. godine.     Konferencija o RJU RJU Konferencija Brčko Osoblje Ureda PARCO sastanci  

Evropski dijalog o upravljanju Internetom

29/04/2010

Pan-evropski dijalog o upravljanju Internetom (EuroDIG) – otvorena platforma za neformalnu diskusiju o javnim politikama koje se odnose na upravljanje Internetom (Internet Governance – IG) – održaće konferenciju u Madridu od 29. do 30. aprila. U svrhu uključivanja zainteresiranih predstavnika institucija i pojedinaca iz Bosne i Hercegovine, koji se bave pitanjima vezanim za Internet i/ili […]

Konferencija o strateškom planiranju u BiH

29/04/2010

Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine organizuje završnu Konferenciju o strateškom planiranju u BiH, koja će biti održana u Sarajevu, 28. i 29. aprila. 2010. godine. Na konferenciji će biti predstavljen okvir za implementaciju Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH. Na konferenciji će učestvovati i i predstavnik Ureda koordinatora za […]

Izvorni BH. proizvodi krče put u EU

29/04/2010

Autohtoni proizvodi u Bosni i Hercegovini na putu su da budu zaštićeni, ali riječ je o dugom procesu koji će trajati godinama. Agencija za sigurnost hrane BiH donijela je nedavno Pravilnik o oznakama originalnosti i geografskog porijekla hrane i Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane, čime su prvi put stvorene pravne pretpostavke za zaštitu poljoprivredno-prehrambenih […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts