Kanadski premijer jučer i zvanično otvorio šesti Globalni samit OGP

30/05/2019

Kanadski premijer Justin Trudeau jučer je i zvanično otvorio šesti Globalni samit Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) koji se održava od 29-31. maja u Ottawi. Skoro stotinu zemalja poslalo je svoje predstavnike iz vlada i civilnog društva da raspravljaju o akcijama koje će doprinijeti većoj demokratizaciji društva na globalnom nivou. Predstavnici Ureda koordinatora za reformu […]

Priprema novog strateškog dokumenta za uvođenje upravljanja kvalitetom u javnu upravu u Bosni i Hercegovini

30/05/2019

Osnovna načela u provedbi reformskih mjera Strateškog okvira za javnu upravu su načela evropskog upravnog prostora i dobre uprave: pouzdanost, predvidljivost, odgovornost i transparentnost, finansijska održivost i učešće građana u donošenju i provođenju politika i propisa. Jedan od načina implementacije gore navedenih načela u javnu uprave u Bosni i Hercegovini je kroz uvođenje sistema za […]

Predstavnici Ureda koordinatora na Samitu OGP u Ottawi

24/05/2019

U gradu Ottawi u Kanadi u periodu od 29.05 – 31.05.2019. godine održava se Globalni samit Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) kojem će u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave prisustvovati Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i viša stručna saradnica za odnose s javnošću u Uredu koordinatora Vedrana Faladžić. Sаmit će okupiti […]

Na Međunarodnoj konferenciji u Vukovaru predstavljen Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH

24/05/2019

  U Vukovaru je jučer otvorena dvodnevna 9. Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“, na kojoj su Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave u BiH izlagali svoje radove o iskustvima BiH u provedbi reforme javne uprave. „Kriteriji za proširenje EU prepoznaju i naglašavaju potrebu da država […]

Ured koordinatora će inicirati pripremu AP za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH

21/05/2019

Ured koordinatora za reformu javne uprave će inicirati pripremu Akcionog plana za implementaciju Strateškog okvira za reformu javne uprave iako još uvijek Strateški okvir nije usvojila Vlada Republike Srpske, a što je jedan od ključnih razloga zastoja u procesu reforme javne uprave i uslova za približavanje BiH Evropskoj uniji. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne […]

Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“

21/05/2019

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora učestvovat će na 9. Međunarodnoj konferenciji „Razvoj javne uprave“ koja se održava u Vukovaru 23. i 24. maja ove godine. Ovogodišnja Konferencija “Razvoj javne uprave” održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave Republike Hrvatske, u suorganizaciji Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru i Pravnog fakulteta u […]

Sastanak koordinatora za reformu javne uprave

20/05/2019

  Sastanak koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH bit će održan u utorak, 21.05.2019. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6. u 12 sati. Predloženi dnevni red: Razmjena informacija o statusu usvajanja Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. i dogovor o narednim koracima […]

Sjednica NT za oblast upravljanje ljudskim potencijalima

16/05/2019

  Sjednica Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima bit će održana u ponedjeljak, 20.05.2019. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Vladike Platona bb 78000 Banja Luka. Predloženi dnevni red: Usvajanje dnevnog reda, Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 07.02.2019. […]

Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts