Kanadski premijer jučer i zvanično otvorio šesti Globalni samit OGP

30/05/2019

Kanadski premijer Justin Trudeau jučer je i zvanično otvorio šesti Globalni samit Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) koji se održava od 29-31. maja u Ottawi. Skoro stotinu zemalja poslalo je svoje predstavnike iz vlada i civilnog društva da raspravljaju o akcijama koje će doprinijeti većoj demokratizaciji društva na globalnom nivou. Predstavnici Ureda koordinatora za reformu […]

Priprema novog strateškog dokumenta za uvođenje upravljanja kvalitetom u javnu upravu u Bosni i Hercegovini

30/05/2019

Osnovna načela u provedbi reformskih mjera Strateškog okvira za javnu upravu su načela evropskog upravnog prostora i dobre uprave: pouzdanost, predvidljivost, odgovornost i transparentnost, finansijska održivost i učešće građana u donošenju i provođenju politika i propisa. Jedan od načina implementacije gore navedenih načela u javnu uprave u Bosni i Hercegovini je kroz uvođenje sistema za […]

Predstavnici Ureda koordinatora na Samitu OGP u Ottawi

24/05/2019

U gradu Ottawi u Kanadi u periodu od 29.05 – 31.05.2019. godine održava se Globalni samit Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) kojem će u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave prisustvovati Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i viša stručna saradnica za odnose s javnošću u Uredu koordinatora Vedrana Faladžić. Sаmit će okupiti […]

Na Međunarodnoj konferenciji u Vukovaru predstavljen Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH

24/05/2019

  U Vukovaru je jučer otvorena dvodnevna 9. Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“, na kojoj su Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave u BiH izlagali svoje radove o iskustvima BiH u provedbi reforme javne uprave. „Kriteriji za proširenje EU prepoznaju i naglašavaju potrebu da država […]

Ured koordinatora će inicirati pripremu AP za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH

21/05/2019

Ured koordinatora za reformu javne uprave će inicirati pripremu Akcionog plana za implementaciju Strateškog okvira za reformu javne uprave iako još uvijek Strateški okvir nije usvojila Vlada Republike Srpske, a što je jedan od ključnih razloga zastoja u procesu reforme javne uprave i uslova za približavanje BiH Evropskoj uniji. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne […]

Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“

21/05/2019

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora učestvovat će na 9. Međunarodnoj konferenciji „Razvoj javne uprave“ koja se održava u Vukovaru 23. i 24. maja ove godine. Ovogodišnja Konferencija “Razvoj javne uprave” održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave Republike Hrvatske, u suorganizaciji Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru i Pravnog fakulteta u […]

Sastanak koordinatora za reformu javne uprave

20/05/2019

  Sastanak koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH bit će održan u utorak, 21.05.2019. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6. u 12 sati. Predloženi dnevni red: Razmjena informacija o statusu usvajanja Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. i dogovor o narednim koracima […]

Sjednica NT za oblast upravljanje ljudskim potencijalima

16/05/2019

  Sjednica Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima bit će održana u ponedjeljak, 20.05.2019. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Vladike Platona bb 78000 Banja Luka. Predloženi dnevni red: Usvajanje dnevnog reda, Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 07.02.2019. […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts