Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

31/07/2012

Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, […]

VM usvojilo Finansijski izvještaj Fonda za RJU

27/07/2012

Na 14. sjednici održanoj 26. jula 2012. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za prošlu godinu.   Također na prijedlog Ureda koordinatora, Vijeće ministara donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova i […]

BiH se poredi sa Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom

21/07/2012

• Otkad se aktivno radi na reformi javne uprave, koliko je do sada urađeno i koje su trenutno aktivnosti kada je reforma javne uprave u pitanju? -Reforma je počela 2007. godine, na osnovu donesene dokumentacije, odnosno pravnog i političkog okvira za njeno provođenje. To su Strategija i Zajednička platforma djelovanja organa u BiH na provođenju […]

Grčki ambasador Karolos Gadis posjetio Ured

19/07/2012

Grčki ambasador u Bosni i Hercegovini Karolos Gadis danas je posjetio Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH i razgovarao sa državnom koordinatoricom za RJU Semihom Borovac. Koordinatorica Borovac ukratko je upoznala ambasadora Gadisa sa procesom reforme javne uprave u našoj zemlji. „Ovaj Ured nije zasebna institucija, nego radimo pri kabinetu Vijeća ministara BiH. […]

Višak administracije u općinama

18/07/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), organizovao je dvodnevnu radionicu za novinare o temi "Reforma javne uprave u BiH – provedba Strategije za RJU i revidiranog Akcionog plana 1", koja je održana prošle sedmice u Konjicu. Reforma javne uprave u BiH jedan je od […]

Sjednica NT E-Uprava

17/07/2012

Sastanak Nadzornog tima za oblast E-Uprava bit će održan 17. jula u 13.30 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red: 1.Usvajanje dnevnog reda, 2.Izbor predsjedavajućeg nadzornog tima, 3.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastana Nadzornog tima (održanog 17.04.2012.godine u Sarajevu), 4.Pregled i razmatranje prvog periodičnog […]

Izabran novi predsjedavajući NT za E-Upravu

17/07/2012

Na posljednjoj sjednici Nadzornog tima za reformsku oblast E-Uprava, koja je održana 17. jula u Sarajevu, po sistemu rotacije izabran je predsjedavajući NT-a Željko Knežević ispred Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Implementator projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ Slavko Vidović članovima Nadzornog tima prezentirao je Nacrt prvog periodičnog izvještaja, te […]

BiH i dalje kaska u reformi javne uprave

16/07/2012

Dnevni list: – Reforma javne uprave u BiH jedan je od ključnih kriterija za prijem BiH u Europsku uniju. Međutim, od 2003., kada je napravljena Studija izvodivosti, do prvog kvartala 2012. godine ostvaren je nedovoljan napredak. Europska unija je u svom izvješću kazala kako je određeni pomak u procesu reforme uprave evidentan, BiH ima državnu […]

Održana radionica za novinare o procesu reforme javne uprave u BiH

13/07/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (GIZ) organizirao je 12. i 13. jula u Konjicu radionicu za novinare o temi "Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini – gdje smo danas?". Državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac, u svom izlaganju,  podsjetila […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts