Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

31/07/2012

Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, […]

VM usvojilo Finansijski izvještaj Fonda za RJU

27/07/2012

Na 14. sjednici održanoj 26. jula 2012. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za prošlu godinu.   Također na prijedlog Ureda koordinatora, Vijeće ministara donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova i […]

BiH se poredi sa Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom

21/07/2012

• Otkad se aktivno radi na reformi javne uprave, koliko je do sada urađeno i koje su trenutno aktivnosti kada je reforma javne uprave u pitanju? -Reforma je počela 2007. godine, na osnovu donesene dokumentacije, odnosno pravnog i političkog okvira za njeno provođenje. To su Strategija i Zajednička platforma djelovanja organa u BiH na provođenju […]

Grčki ambasador Karolos Gadis posjetio Ured

19/07/2012

Grčki ambasador u Bosni i Hercegovini Karolos Gadis danas je posjetio Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH i razgovarao sa državnom koordinatoricom za RJU Semihom Borovac. Koordinatorica Borovac ukratko je upoznala ambasadora Gadisa sa procesom reforme javne uprave u našoj zemlji. „Ovaj Ured nije zasebna institucija, nego radimo pri kabinetu Vijeća ministara BiH. […]

Višak administracije u općinama

18/07/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), organizovao je dvodnevnu radionicu za novinare o temi "Reforma javne uprave u BiH – provedba Strategije za RJU i revidiranog Akcionog plana 1", koja je održana prošle sedmice u Konjicu. Reforma javne uprave u BiH jedan je od […]

Sjednica NT E-Uprava

17/07/2012

Sastanak Nadzornog tima za oblast E-Uprava bit će održan 17. jula u 13.30 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red: 1.Usvajanje dnevnog reda, 2.Izbor predsjedavajućeg nadzornog tima, 3.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastana Nadzornog tima (održanog 17.04.2012.godine u Sarajevu), 4.Pregled i razmatranje prvog periodičnog […]

Izabran novi predsjedavajući NT za E-Upravu

17/07/2012

Na posljednjoj sjednici Nadzornog tima za reformsku oblast E-Uprava, koja je održana 17. jula u Sarajevu, po sistemu rotacije izabran je predsjedavajući NT-a Željko Knežević ispred Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Implementator projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ Slavko Vidović članovima Nadzornog tima prezentirao je Nacrt prvog periodičnog izvještaja, te […]

BiH i dalje kaska u reformi javne uprave

16/07/2012

Dnevni list: – Reforma javne uprave u BiH jedan je od ključnih kriterija za prijem BiH u Europsku uniju. Međutim, od 2003., kada je napravljena Studija izvodivosti, do prvog kvartala 2012. godine ostvaren je nedovoljan napredak. Europska unija je u svom izvješću kazala kako je određeni pomak u procesu reforme uprave evidentan, BiH ima državnu […]

Održana radionica za novinare o procesu reforme javne uprave u BiH

13/07/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (GIZ) organizirao je 12. i 13. jula u Konjicu radionicu za novinare o temi "Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini – gdje smo danas?". Državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac, u svom izlaganju,  podsjetila […]

Apr0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts