Na posljednjoj sjednici Nadzornog tima za reformsku oblast E-Uprava, koja je održana 17. jula u Sarajevu, po sistemu rotacije izabran je predsjedavajući NT-a Željko Knežević ispred Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Implementator projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ Slavko Vidović članovima Nadzornog tima prezentirao je Nacrt prvog periodičnog izvještaja, te je dogovoreno da će se NT izjasniti o Nacrtu pismenim putem najkasnije u roku od 15 dana.

 

Nadzorni tim će se pismenim putem, a nakjaksnije za 15 dana, izjasniti i o informaciji o projektu „Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa“ iz reformske oblasti Strateško planiranje , koordinacija i izrada politika, kako ne bi došlo do eventualnih preklapanja sa sa projektima iz reformske oblasti E-Uprava.