На посљедњој сједници Надзорног тима за реформску област Е-Управа, која је одржана 17. јула у Сарајеву, по систему ротације изабран је предсједавајући НТ-а Жељко Кнежевић испред Министарства комуникација и промета БиХ.

 

Имплементатор пројекта „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“ Славко Видовић члановима Надзорног тима презентирао је Нацрт првог периодичног извјештаја, те је договорено да ће се НТ изјаснити о Нацрту писменим путем најкасније у року од 15 дана.

 

Надзорни тим ће се писменим путем, а накјаксније за 15 дана, изјаснити и о информацији о пројекту „Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и других прописа“ из реформске области Стратешко планирање , координација и израда политика, како не би дошло до евентуалних преклапања са са пројектима из реформске области Е-Управа.