83% građana na Balkanu smatra da se zakoni ne primjenju jednako na sve građane

30/09/2015

Prema podacima israživanja javnog mnjenja regiona, 83% građana na Balkanu smatra da se zakoni ne primjenju jednako na sve građane, istaknuto je na panel diskusiji "dobro uoravljanje i Strategija razvoja za Jugostiočnu Evropu 2020". Diskusija je organizovana jučer u Podgorici, u okviru projekta "Upravljanje za rast Crne Gore: Od nas zavisi", koji Institut alternativa sprovodi […]

Obavještenje o nabavci usluga za implementaciju projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“

30/09/2015

  OBAVJEŠTENJE O NABAVCI (1438-1-2-18-3-6/15) ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IDB/JIB 4200334950020 Kontakt osoba Mirnesa Mašić Adresa Vrazova 9 Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp) Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo) Telefon (033) 565-760 Faks (033) 565-761 Elektronska pošta parco.office@parco.gov.ba Internet adresa www.parco.gov.ba I 2. Adresa […]

Obilježen Međunarodni dan prava javnosti da zna

29/09/2015

Konferencijom o transparentnosti u javnoj upravi jučer je u Sarajevu obilježen Međunarodni dan prava javnosti da zna. Konferenciju su organizirali članovi međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem (predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku BiH i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH), te […]

Konferencija o proaktivnoj transparetnosti institucija

28/09/2015

Konferencija o transparentnosti u javnoj upravi u BiH bit će održana u ponedjeljak, 28.09.2015. sa početkom u 10:15 sati u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sala 1/I sprat, Trg BiH 1, Sarajevo, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama. Konferenciju organizuju članovi međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem (predstavnici Ureda koordinatora […]

Konferencija o transparentnosti u javnoj upravi u BiH

25/09/2015

Konferencija o transparentnosti u javnoj upravi u BiH bit će održana u ponedjeljak, 28.09.2015. sa početkom u 10:15 sati u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sala 1/I sprat, Trg BiH 1, Sarajevo, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama. Konferenciju organizuju članovi međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem (predstavnici Ureda koordinatora […]

Održan sastanak PAR mreže

25/09/2015

Sastanak predstavnika mreže za reformu javne uprave održan je 17. i 18. septembra ove godine u Igalu.   Na sastanku je razgovarano o ključnom strateškom i programskom okviru za razvoj Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA-e) – „Okvir strategije ReSPA-e 2016-2020“, drugim programskim dokumentima, grantu Evropske komsije za ReSPA 2016-2017 i nacrtu Programa rada za  […]

Obaviještenje o nabavci usluga za implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“

23/09/2015

    OBAVJEŠTENJE O NABAVCI (1438-1-2-17-3-5/15)   ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IDB/JIB 4200334950020 Kontakt osoba Mirnesa Mašić Adresa Vrazova 9 Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp) Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo) Telefon (033) 565-760 Faks (033) 565-761 Elektronska pošta parco.office@parco.gov.ba Internet adresa www.parco.gov.ba I […]

Poziv na javne konsultacije: Digitalna strategija Ureda koordinatora za RJU

21/09/2015

Ured koordinatora izradio je Digitalnu strategiju te vas pozivamo da date svoje komentare na pripremljeni dokument. Potreba za strateškim pristupom online komunikacijama proizlazi i iz činjenice da su one dio reforme javne uprave u BiH. Online komunikacija pripada 8. i 9. potpoglavlju (web stranice i direktna komunikacija sa građanima) iz 5. poglavlja Revidiranog akcionog plana […]

Obaviještenje o nabavci usluga za implementaciju projekta “Specijalistički program obuka za IT menadžere”

17/09/2015

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI (BROJ 1438-1-2-15-3-3/15) Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ured koordinatora za reformu javne uprave IDB/JIB:4200334950020 Kontakt osoba: Tila Arnaut – Biogradlija Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/Grad: Sarajevo – Centar Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba Internet adresa: www.parco.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju: […]

Obavještenje o nabavci usluga za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

17/09/2015

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1438-1-2-16-3-4/15 ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IDB/JIB 4200334950020 Kontakt osoba Mirnesa Mašić Adresa Vrazova 9 Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp) Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo) Telefon (033) 565-760 Faks (033) 565-761 Elektronska pošta parco.office@parco.gov.ba Internet adresa www.parco.gov.ba I 2. Adresa preuzimanja/dostave […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts