Seminar „Planiranje i impementacija komunikacijskih kampanja“

31/05/2010

Seminar „Planiranje komunikacijskih kampanja i lobiranje“ kojeg organizira ReSPA bit će održan u periodu od 31. maja do 04. juna u Skopju. Predavači će biti komunikacijski stručnjaci iz Holandije i Belgije čiji će pristup biti interaktivan i uključivat će različite oblike diskusija, simulacijskih vježbi kao i kreiranje prostora za razmjenu mišljenja. Praktični dio seminara uključit […]

Završena konferencija PROACTIVE 2010

31/05/2010

Krizno komuniciranje, on-line komuniciranje, političko komuniciranje samo su neke od tema o kojima su govorili stručnjaci iz oblasti odnosa s javnošću na trodnevnoj konferenciji koja je u periodu od 27.05. – 29.05. održana na Kozari. Božo Skoko, docent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu predstavio je  rezultate istraživanja o komunikacijskim izazovima između država i […]

Set zakona o zaštiti intelektualnog i industrijskog vlasništva

28/05/2010

 Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je set zakona o zaštiti intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ispunjavaju obaveze iz Evropskog partnerstva, odnosno Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Usvajanjem Zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla, Zakona o zaštiti topografije integrisanog kola, Zakona o industrijskom dizajnu, Zakona o žigu i Zakona o patentu stvaraju se […]

Edukativna konferencija Proactive 2010

27/05/2010

Šesta edukativna konferencija PROACTIVE 2010 bit će održana u periodu od 27.05. – 29.05.2010. na Kozari u organizaciji agencije Prime Communications. Cilj PROAKTIVE-a je promocija odnosa s javnošću kao neophodne funkcije menadžmenta u našim preduzećima, organizacijama i uspostavljanju profesionalnih standarda u kvalitetnoj komunikaciji sa svim javnostima. Predavači će biti ugledni stručnjaci iz Slovenije, Hrvatske, Srbije […]

TIBiH: Nezadovoljavajuća provedba Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH

27/05/2010

Harmonizacija zakona o slobodnom pristupu informacijama na nivou entiteta sa zakonskim rješenjima na državnom nivou jedan je od osnovnih uvjeta za poboljšanje sistema slobodnog pristupa informacijama u BiH. Na ovo je danas ukazao Transparency International BiH (TI), koji je u Sarajevu organizirao radionicu o slobodi pristupa informacijama, na kojoj su učesnicima predstavljene preporuke za poboljšanje […]

Konferencija „Lokalni mediji, građanska participacija i uprava“

27/05/2010

Komunikacijske prakse na nivoima lokalnih zajednica ostaju uveliko zanemarene od strane teoretičara, istraživača i praktičara u BiH. Takva pojava je u neskladu sa važnošću koju zadovoljenje informativnih potreba lokalne javnosti ima za razvoj participacije građana u procesu odlučivanja u lokalnim zajednicama. S obzirom na to, kao doprinos intenziviranju debate o komunikacijskim procesima na lokalnim nivoima, […]

Vizna liberalizacija za BiH na jesen, ali uz tri uslova

27/05/2010

Evropska komisija predložila je danas ukidanje viza za BiH uz tri uslova i uz procjenu da bi do vizne liberalizacije konačno moglo doći na jesen, javlja dopisnik Srne iz Bruxellesa. Istovremeno dok se ispunjavaju preostali uslovi u BiH bit će pokrenuta procedura u Evropskom parlamentu i Vijeću ministara. "Ovime je skinuta najveća tehnička, ali vrlo […]

Plaćaju takse za nepotrebna dokumenta

26/05/2010

Građani u BiH svakodnevno su bespotrebno izloženi troškovima i dugotrajnom čekanju pred raznim šalterima kako bi za najobičnije usluge u javnim institucijama dostavili originale ili ovjerene kopije dokumenata. U Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) kazali su juče da je evidentno kako su građani izloženi neprijatnostima, posebno u Federaciji BiH, jer nije […]

Centralna baza za matične knjige do kraja godine

25/05/2010

Efekte  uspostavljanja Centralne baze za matične knjige, na čemu aktivno radi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, zajedno sa IT timom Vlade Republike Srpske i Agencijom za informaciono društvo, građani mogu očekivati već do kraja godine. Naime, Zakonom o matičnim knjigama  predviđeno je da se drugi primjerak matičnih knjiga vodi u elektronskom obliku, a rok za […]

Zajednička izjava Evropske komisije i BiH

24/05/2010

Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine sastali su se u Sarajevu, kako bi razgovarali o stepenu približavanja zakonodavstva i preuzimanju propisa EU u oblastima ekonomskih i finansijskih pitanja i statistike. Makroekonomsko i fiskalno stanje u zemlji bilo je u središtu diskusije. Popis stanovništva i domaćinstava bilo je glavno pitanje u oblasti statistike. Napredak Bosne […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts