Sa civilnim društvom i predstavnicima sindikata o reviziji Akcionog plana

24/06/2024

Ured koordinatora za reformu javne uprave, a uz tehničku podršku projekta EU4PAR, organizirao je danas za predstavnike civilnog društva radionicu o revidiranju Akcionog plana za reformu javne uprave 2018. – 2027. Koordinator za reformu javne uprave u BiH Darko Kasap otvorio je radionicu kazavši da je revidiranje Akcionog plana jedan od ključnih zahtjeva iz prošlogodišnjeg […]

Do 2027. reforma javne uprave usmjerena na digitalizaciju usluga i registara

20/06/2024

Članovi nadzornih timova za reformu javne uprave Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Distrikta Brčkog Bosne i Hercegovine na radionici održanoj 19. i 20. juna ove godine na Vlašiću nastavili su raditi na usaglašavanju teksta nacrta revidiranog Akcionog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave […]

Treća radionica za članove NT o Akcionom planu za RJU

18/06/2024

Ured koordinatora za reformu javne uprave i EU4PAR projekat, u suradnji sa koordinatorima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH, koji finansira Europska unija, 19. i 20. juna ove godine na Vlašiću organiziraju treću radionicu o izradi Akcionog plana za implementaciju Strateškog okvira za reformu javne uprave. Radionica se […]

Radionica o Komunikacijskoj strategiji za informisanje javnosti o procesu RJU i AP

13/06/2024

U organizaciji projekta EU4PAR, koji finansira Evropska unija, a u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave 11. i 12. juna na Kozari je održana dvodnevna radionica o ažuriranju Komunikacijske strategije za informisanje javnosti o procesu reforme javne uprave u BiH i Akcionog plana za njenu provedbu. Ažuriranje ova dva dokumenta jedna je od […]

Sastanak NT za oblast Upravljanje javnim finansijama

04/06/2024

U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i EU4PAR projekta tehničke pomoći, u Tesliću je danas održana radionica članova Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje javnim finansijama. Tokom radionice usaglašen je nacrt seta aktivnosti budućeg revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave u oblasti Upravljanje javnim finansijama. Radionici su prisustvovali članovi Nadzornog tima u […]

Javne konsultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2025-2027. godine

03/06/2024

U skladu sa čl. 3. i čl. 7. Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 62/14), i Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/15), Ured koordinatora za reformu javne uprave izradio je […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts