EU Integracijski Forum: Interes Evropske unije za proširenje treba poslužiti kao podsticaj za ubrzanje reformi

31/10/2023

Zamjenik državnog koordinatora prof. dr Ferid Otajagić i viša stručna saradnica za odnose s javnošću Vedrana Faladžić učestvovali su na konferenciji “EU Integracijski forum 2023” kojeg je organizirao Transparency International uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini. Obnovljeni interes EU za proces proširenja za zemlje zapadnog Balkana trebalo bi da posluži kao podsticaj za […]

Započela revizija procesa za dodjelu CAF Oznaka

26/10/2023

Predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave učestvovao je na prvoj od nekoliko radionica za reviziju Procesa povratne informacije za dodjelu CAF Oznake u javnoj upravi. Naime, ova oznaka se dodjeljuje organizacijama koje su implementirale uspješno europski alat za upravljanje kvalitetom CAF 2020 (Common Assessment Framework 2020) i koje su aplicirale za isti kod nadležnih […]

Javni oglas za izbor i imenovanje koordinatora i zamjenika koordinatora za reformu javne uprave

18/10/2023

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 37/03) i Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje koordinatora i zamjenika koordinatora za reformu javne uprave („Službeni glasnik BiH“, broj 63/23), a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s 19. […]

Dodjeljuju se mali grantovi ukupne vrijednosti 1,4 miliona eura kroz projekat WeBER 3.0

12/10/2023

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0 je regionalni projekat koji traje tri i po godine, vrijedan 1,4 miliona eura, finansiran od Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, a sufinansiran od Austrijske razvojne agencije. Period implementacije projekta je februar 2023 – juli 2026. Za Program malih grantova izdvojeno je […]

Svi nivoi vlasti u BiH podržali Zajedničku platformu o principima i načinu implementacije RJU u BiH

03/10/2023

Tokom juna, jula i avgusta ove godine Vijeće ministara BiH (26.06.2023), Vlada Republike Srpske (14.07.2023.), Vlada Brčko distrikta BiH (07.06.2023.) i Vlada Federacije BiH (4.08.2023) usvojili su Zajedničku platformu o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Zajednička platforma predstavlja politički i pravni okvir za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti […]

Obilježen Međunarodni dan slobode pristupa informacijama

03/10/2023

Novi Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) na nivou institucija Bosne i Hercegovina (BiH) objavljen je u Službenom listu BiH 30. augusta 2023. godine, a na snagu je stupio osmog dana od dana objavljivanja. Prethodno je Zakon osvojen na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) 22. augusta i na sjednici Doma naroda PS BiH 30. […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts