Potpisan ugovor za realizaciju projekta nadogradnje IS za registraciju poslovnih subjekata u RS

26/07/2016

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Dragan Ninić, ovlašteni predstavnik „Lanaco“ d.o.o. Banja Luka potpisali su danas u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture (backup serveri)“ Implementacijom ovog projekta daje se podrška započetim reformama u Republici Srpskoj u […]

Javne konsultacije za prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave

25/07/2016

U skladu sa Odlukom o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14)  Ured koordinatora za reformu javne uprave objavljuje prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda za 2017.godinu. Ured koordinatora za reformu javne uprave poziva sve zainteresovane građane i organizacije te partnerske institucije da svojim prijedlozima […]

Završen prvi ciklus ECDL obuke 890 državnih službenika i zaposlenika

22/07/2016

Danas je u Banjaluci, u Aministrativnom centru Vlade Republike Srpske, održana konferencija povodom završetka prve faze projekta „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“. U prvoj fazi projekta, koja je realizovana u protekla tri mjeseca, ukupno 890 zaposlenih u organima državne službe/uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave, […]

Konferencija o rezultatima prvog ciklusa obuke zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu IT

22/07/2016

Konferencija o završenom prvom ciklusu obuke zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru u okviru projekta Ureda koordinatora za reformu javne uprave, a koji se finansira iz Fonda za reformu javne uprave, bit će održana u Banjaluci, u petak 22.7.2016. godine, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Na […]

Sjednica UO FRJU

21/07/2016

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u četvrtak, 21.07.2016. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Predloženi dnevni red: 1. Verifikacija Zapisnika s 54. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 27.05.2016. godine 2. Kvartalni izvještaj Fonda za […]

Nova dva projekta iz oblasti državne službe

21/07/2016

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu dali su saglasnost za dva nova projekta iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima. Radi se o projektima „Pojednostavljanje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“ i „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“.   „Značaj uvođenja kompetencija u proces selekcije kandidata […]

“Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“

18/07/2016

"Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“ naziv je konferencije  koju su organizirali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kampanje Sposobnim, a ne podobnim, čiji je cilj depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH. Smatramo da je politizacija rukovodećih pozicija u javnom sektoru, ali i cjelokupnog javnog zapošljavanja zarobljenog interesima pojedinaca i […]

O pripremnim aktivnostima na izradi nove strategije sa predstavnicima institucija

15/07/2016

Pripremni sastanaci sa predstavnicima institucija sa državnog nivoa, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH koji će biti uključeni u proces izrade nove strategije reforme javne uprave održani su u ove sedmice u Banja Luci i Sarajevu. Sastanci su organizovani sa  namjerom da  se razmjene informacije o provedenim aktivnostima na pripremi  strateškog okvira,  te […]

VM BiH: Projekat za efikasniju javnu upravu

14/07/2016

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas, između ostalog, je  usvojilo informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave  o projektu "Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke" i dalo podršku provođenju ovog projekta. Projekt vrijedan  369.573,75 KM  bit će finansiran iz Fonda za reformu javne uprave BiH, s ciljem stvaranja efikasnije javne uprave.

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts