Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas, između ostalog, je  usvojilo informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave  o projektu "Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke" i dalo podršku provođenju ovog projekta.

Projekt vrijedan  369.573,75 KM  bit će finansiran iz Fonda za reformu javne uprave BiH, s ciljem stvaranja efikasnije javne uprave.