Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u četvrtak, 21.07.2016. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika s 54. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 27.05.2016. godine

2. Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.04. – 30.06.2016. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda

3. Prijedlog o izmjeni i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

4. Prijedlog izmjena i dopuna Općih uslova ugovora za projekte finansirane iz Fonda za reformu javne uprave s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Općih uslova ugovora za projekte koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave

5. Projektni prijedlog „Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Projektni prijedlog

6. Projektni zadatak „Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju Projektnog zadatka

7. Projektni zadatak „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju Projektnog zadatka

8. Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

9. Razno.