Na Pravnom fakultetu u Kiseljaku održan naučno-stručni skup sa internacionalnim učešćem

28/01/2012

U amfiteatru Pravnog fakulteta u Kiseljaku u subotu 28. januara održan je naučno-stručni skup sa internacionalnim učešćem pod nazivom "Aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini". Cilj Skupa bio je pristup eksperata iz oblasti upravnog prava i drugih naučnih disciplina svim problemima reforme javne uprave u BiH kao jednom od preduslova za članstvo u […]

Informacija o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka

16/01/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine objavio je Obavještenje o nabavci („Službeni glasnik BiH“, 3/12 od 16.01.2012. godine, broj  Obavještenja: 423-1-1-1-2/12) za javnu nabavku pojedinačnih komponenti za informacijsko – komunikacijske i računarske sisteme centralnih organa vlada u BiH za projekat „ Skica razvoja centralnih organa vlada u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

16/01/2012

  Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 1.1. Podaci o ugovornom organu Naziv – Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osoba – Tila Arnaut Adresa – Vrazova 9 Poštanski broj 71000 Općina- Sarajevo-Centar  Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj-  4200334950020 Telefon/Faks 033565760 033565761 Elektronska pošta (e-mail) – parco.office@parco.gov.ba Internet adresa (web) www.parco.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao […]

Održan sastanak koordinatora za reformu javne uprave

13/01/2012

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH danas je u Sarajevu sa koordinatoricom iz Federacije BiH Mirsadom Jahić i Mikanom Davidovićem, zamjenikom koordinatorice za reformu javne uprave iz Republike Srpske održala sastanak na kojem je razgovarano o listi prioritetnih projekata u ovoj godini koji će biti finansirani iz Fonda za reformu javne […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts