Borovac: U svim reformskim oblastima započeti veliki proces

29/12/2014

Na poziciju koordinatorice za reformu javne uprave došla sam u junu 2010. godine i sa sadašnje vremenske distance mogu sa sigurnošću reći da je to bio veoma značajan period za proces reforme javne uprave u našoj zemlji, kazala je državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac u razgovoru za Agenciju FENA. – To kažem […]

Zakazana sjednica Upravnog odbora Fonda za RJU

23/12/2014

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, 43. po redu, bit će održana u utorak 23. decembra 2014. godine u prostorijama Ureda koordinatora za RJU u Sarajevu. Sjednica će početi u 12 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast ULJP

23/12/2014

Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima bit će održan u utorak 23. decembra u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, s početkom u 12 sati. Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda, 2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 16.10.2014.godine, 3.    Prijedlog […]

Za reformu javne uprave 150.000 KM

18/12/2014

Na današnjoj sjednicu, Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, donijelo je Odluku o izdvajanju 150.000,00 KM za sufinansiranje Fonda za reformu javne uprave. Ovaj iznos bit će izdvojen iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza za razdoblje od 2015. – 2017. godine.  Podrškom Fondu za reformu javne […]

Danska donator u projektima reforme javne uprave

18/12/2014

Na danas održanoj sjednici Vijeća ministara BiH, utvrđen je Prijedlog aneksa V Memoranduma o razumijevanju između Odjela za međunarodni razvoj, kojeg predstavlja Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u BiH i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, koju predstavlja Ambasada Švedske u BiH i Ministarstva za razvoj i saradnju Nizozemske, koje predstavlja Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH […]

Sjednica NT eUprava: Odloženo izjašnjenje o dinamičkim planovima

18/12/2014

Na posljednjoj sjednici Nazornog tima (NT) za reformsku oblast eUprava, održanoj 17. decembra u Sarajevu, dogovoreno je da se do naredne sjednice odlaže izjašnjenje članova NT-a na prijedlog dinamičkih planova prioritetnih projekata iz Fonda za reformu javne uprave u ovoj oblasti. Zaključeno je da će Ured koordinatora pokrenuti izradu tenderske dokumentacije (TD) za projekat „Izrada […]

Projekat EU ojačao institucije za zaštitu životne sredine u BiH

11/12/2014

Završni događaj projekta finansiranog od strane EU "Jačanje institucija za zaštitu životne sredine / okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za pretpristupne fondove" ("EnvIS") održan je danas u prostorijama Delegacije Europske unije u BiH, u Sarajevu. Projekat je dio opsežne podrške Europske unije sektoru zaštite okoliša / životne sredine u BiH, uključujući projekte okolišne […]

Uklanjanje prepreka za poslovanje: Protiv korupcije tek pod pritiskom

10/12/2014

Većina poslovnih ljudi u Bosni i Hercegovini korupciju vidi kao veliku prepreku u radu. Tokom majskog Foruma za prosperitet i zapošljavanje u Sarajevu, Evropska unija, Međunarodni monetarni fond, Grupacija Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, SAD i druge zainteresovane države donijeli su set mjera pretočenih u Sporazum za rast i zapošljavanje. Jedna […]

Jačanje kapaciteta JPP-a moglo bi privući nove investicije

04/12/2014

Kako bi se u BiH uspostavio funkcionalan sistem javno-privatnog  partnerstva (JPP) usklađen sa EU standardima i najboljim evropskim praksama Ured koordinatora za reformu javne uprave pokrenuo je projekat Javno-privatno partnerstvo, a prije nekoliko dana raspisan je i međunarodni poziv za javnu nabavku za konsultantske usluge za ovaj projekat. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a je […]

OECD /SIGMA predstavila principe javne uprave

01/12/2014

Predstavnici OECD/SIGMA-e u četvrtak su u prostorijama Delegacije Evropske unije u BiH predstavili principe javne uprave, koji su nedavno promovisani u Briselu.   Događaj je upriličen za predstavnike institucija uključenih u proces reforme javne uprave u BiH,  prvenstveno ministarstava i implementacione strukture definisane Zajedničkom platformom o principima i načinu implementacije provedbe reforme, uključujući koordinatore za […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts