“Razvoj sistema za upravljanje učinkom”: završna konferencija

31/10/2011

Povodom uspješnog završetka projekta "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH", Ured koordinatora za reformu javne uprave, u saradnji sa implementatorom projekta, firmom "Djikic Consulting Services", organizuje završnu konferenciju. Ova konferencija predstavlja sumiranje do sada urađenog u okviru projekta, kao i davanje smjernica za budući razvoj i primjenu upravljanja učinkom u […]

Sastanak NT za oblast Upravljenje ljudskim potencijalima

28/10/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima od 01.07.2011. godine 3. Informacija o realizovanim i planiranim aktivnostima na implementaciji projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama […]

Vijeće ministara BiH podržalo Provedbeni sporazum za program jačanja javnih institucija u BiH

26/10/2011

U oviru 165. sjednice, održane 26.10.2011. godine, Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine upoznato je s Prijedlogom za zaključivanje Provedbenog sporazuma o implementaciji između Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – GIZ) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave za program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini te je, s tim […]

Sjednica UO FRJU

21/10/2011

Dvadeset druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u petak, 21. 10.2011. godine sa početkom u 11:00 sati u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Prijedlog dnevnog reda sjednice: 1. Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 27.07.201 1. godine 2. Izvještaj […]

Održana sjednica Upravnog odobra Fonda za reformu javne uprave

21/10/2011

Dvadeset druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je u petak, 21.10. tekuće godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH u Sarajevu. Prisutni članovi UO FRJ su donijeli Odluku o dodjeli ugovora za javnu nabavku dodatnih usluga za implementaciju projekta "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad […]

Konferencija “Uloga državnih službenika u borbi protiv korupcije”

19/10/2011

Konferencija pod nazivom "Uloga državnih službenika u borbi protiv korupcije" biće održana u Banjoj Luci, u periodu 18. i 19. oktobar 2011. godine, u organizaciji Agencije za državnu upravu Republike Srpske i SIGMA. Cilj ove dvodnevne konferencije je prezentacija boljih i efikasnijih anti-korupcionih instrumenata za Agenciju za državnu upravu Republike Srpske, te ohrabrivanje institucija Republike […]

Sastanak NT za oblast Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

17/10/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, sa predloženim sljedećim dnevnim redom: 1.  Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2.  Odobravanje projektnog prijedloga "Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i praćenju nove realizacije" ; 3.  Razmatranje […]

Objavljen sedmi broj “INFO” Vijeća ministara BiH

17/10/2011

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, odnosno njegova služba za informiranje/informisanje objavila je novi broj biltena "INFO" Vijeća ministara BiH. Ovaj oktobarski broj, kao i prethodni brojevi, pripremljeni su u saradnji sa glasnogovornicima/službenicima za odnose s javnošću ministarstava Vijeća ministara BiH. Bilten donosi aktuelnosti i najzanimljivije informacije o aktivnostima Vijeća ministara BiH i ministarstava. Prvi broj […]

Ured i ove godine podržao akciju “Volontiraj – kreditiraj”

10/10/2011

Naomi Yo Erny, Kerim Panjeta, Nejra Bučo, Haris Pojata i Nahla Šalaka, učenici Druge gimnazije Sarajevo i Elektrotehničke škole nastavu su u petak zamijenili radom u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH, koji je podržao projekat „Volontiraj – kreditiraj“ nevladine organizacije Infohause. Dragica Lakić, šef Jedinice za materijalno-finansijske i opšte poslove upoznala je […]

Potpisana Deklaracija o saradnji u procesu modernizacije javne uprave

10/10/2011

Deklaraciju o saradnji u procesu modernizacije javne uprave potpisali su u petak u Beogradu resorni ministri Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Albanije, dok će BiH i Hrvatska naknadno potpisati ovaj dokument. Deklaracija će doprinijeti unapređenju dugoročnih oblika saradnje i razmjeni dobrih praksi i iskustava, uz dalju podršku regionalnim institucijama i inicijativama u ovoj oblasti, […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts