“Razvoj sistema za upravljanje učinkom”: završna konferencija

31/10/2011

Povodom uspješnog završetka projekta "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH", Ured koordinatora za reformu javne uprave, u saradnji sa implementatorom projekta, firmom "Djikic Consulting Services", organizuje završnu konferenciju. Ova konferencija predstavlja sumiranje do sada urađenog u okviru projekta, kao i davanje smjernica za budući razvoj i primjenu upravljanja učinkom u […]

Sastanak NT za oblast Upravljenje ljudskim potencijalima

28/10/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima od 01.07.2011. godine 3. Informacija o realizovanim i planiranim aktivnostima na implementaciji projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama […]

Vijeće ministara BiH podržalo Provedbeni sporazum za program jačanja javnih institucija u BiH

26/10/2011

U oviru 165. sjednice, održane 26.10.2011. godine, Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine upoznato je s Prijedlogom za zaključivanje Provedbenog sporazuma o implementaciji između Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – GIZ) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave za program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini te je, s tim […]

Sjednica UO FRJU

21/10/2011

Dvadeset druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u petak, 21. 10.2011. godine sa početkom u 11:00 sati u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Prijedlog dnevnog reda sjednice: 1. Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 27.07.201 1. godine 2. Izvještaj […]

Održana sjednica Upravnog odobra Fonda za reformu javne uprave

21/10/2011

Dvadeset druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je u petak, 21.10. tekuće godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH u Sarajevu. Prisutni članovi UO FRJ su donijeli Odluku o dodjeli ugovora za javnu nabavku dodatnih usluga za implementaciju projekta "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad […]

Konferencija “Uloga državnih službenika u borbi protiv korupcije”

19/10/2011

Konferencija pod nazivom "Uloga državnih službenika u borbi protiv korupcije" biće održana u Banjoj Luci, u periodu 18. i 19. oktobar 2011. godine, u organizaciji Agencije za državnu upravu Republike Srpske i SIGMA. Cilj ove dvodnevne konferencije je prezentacija boljih i efikasnijih anti-korupcionih instrumenata za Agenciju za državnu upravu Republike Srpske, te ohrabrivanje institucija Republike […]

Sastanak NT za oblast Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

17/10/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, sa predloženim sljedećim dnevnim redom: 1.  Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2.  Odobravanje projektnog prijedloga "Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i praćenju nove realizacije" ; 3.  Razmatranje […]

Objavljen sedmi broj “INFO” Vijeća ministara BiH

17/10/2011

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, odnosno njegova služba za informiranje/informisanje objavila je novi broj biltena "INFO" Vijeća ministara BiH. Ovaj oktobarski broj, kao i prethodni brojevi, pripremljeni su u saradnji sa glasnogovornicima/službenicima za odnose s javnošću ministarstava Vijeća ministara BiH. Bilten donosi aktuelnosti i najzanimljivije informacije o aktivnostima Vijeća ministara BiH i ministarstava. Prvi broj […]

Ured i ove godine podržao akciju “Volontiraj – kreditiraj”

10/10/2011

Naomi Yo Erny, Kerim Panjeta, Nejra Bučo, Haris Pojata i Nahla Šalaka, učenici Druge gimnazije Sarajevo i Elektrotehničke škole nastavu su u petak zamijenili radom u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH, koji je podržao projekat „Volontiraj – kreditiraj“ nevladine organizacije Infohause. Dragica Lakić, šef Jedinice za materijalno-finansijske i opšte poslove upoznala je […]

Potpisana Deklaracija o saradnji u procesu modernizacije javne uprave

10/10/2011

Deklaraciju o saradnji u procesu modernizacije javne uprave potpisali su u petak u Beogradu resorni ministri Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Albanije, dok će BiH i Hrvatska naknadno potpisati ovaj dokument. Deklaracija će doprinijeti unapređenju dugoročnih oblika saradnje i razmjeni dobrih praksi i iskustava, uz dalju podršku regionalnim institucijama i inicijativama u ovoj oblasti, […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts