Potpisan ugovor za realizaciju projekta “Informacioni sistem za upravljanje budžetom (BMIS)”.

27/07/2011

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH i Ivan Dragošan, predstavnik konzorcija firmi SRC Ljubljana, SRC Beograd i Avacom Mostar potpisali su u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta "Informacioni sistem za upravljanje budžetom (BMIS)". Projekat, vrijedan 748.500,78 KM, finansiraće se sredstvima Fonda za reformu javne uprave. Gđa. Borovac je istakla da je […]

Održana 21. sjednica UO Fonda za reformu javne uprave

27/07/2011

Dvadeset prva sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je u srijedu 27.07. tekuće godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH u Sarajevu. Usvojen je zapisnik sa dvadeste sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 11.4.2011. godine. UO FRJ je primio k znanju informaciju o prijedlogu za odobrenje […]

Održan sastanak sa koordinatorom RJU FBiH i predstavnicima ADS i Ministrstva pravde FBiH

14/07/2011

Sastanak predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH sa koordinatorom za reformu javne uprave FBiH, te predstavnicima Agencije za državnu službu i Ministarstva pravde FBiH održan je u Sarajevu, u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH u četvrtak, 14. jula tekuće godine. Razgovarano je o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH […]

Održana druga konferencija za medije za projekat “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima”

01/07/2011

U Banjoj Luci su u petak, 01.07.2011.godine, na konferenciji za medije predstavljeni rezultati prvog ciklusa projekta "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima". Riječ je o prvom ciklusu informatičke obuke za državne službenike na sva četiri nivoa vlasti, BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.  Dugoročni cilj ovog projekta […]

Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts