Potpisan ugovor za realizaciju projekta “Informacioni sistem za upravljanje budžetom (BMIS)”.

27/07/2011

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH i Ivan Dragošan, predstavnik konzorcija firmi SRC Ljubljana, SRC Beograd i Avacom Mostar potpisali su u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta "Informacioni sistem za upravljanje budžetom (BMIS)". Projekat, vrijedan 748.500,78 KM, finansiraće se sredstvima Fonda za reformu javne uprave. Gđa. Borovac je istakla da je […]

Održana 21. sjednica UO Fonda za reformu javne uprave

27/07/2011

Dvadeset prva sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je u srijedu 27.07. tekuće godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH u Sarajevu. Usvojen je zapisnik sa dvadeste sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 11.4.2011. godine. UO FRJ je primio k znanju informaciju o prijedlogu za odobrenje […]

Održan sastanak sa koordinatorom RJU FBiH i predstavnicima ADS i Ministrstva pravde FBiH

14/07/2011

Sastanak predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH sa koordinatorom za reformu javne uprave FBiH, te predstavnicima Agencije za državnu službu i Ministarstva pravde FBiH održan je u Sarajevu, u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH u četvrtak, 14. jula tekuće godine. Razgovarano je o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH […]

Održana druga konferencija za medije za projekat “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima”

01/07/2011

U Banjoj Luci su u petak, 01.07.2011.godine, na konferenciji za medije predstavljeni rezultati prvog ciklusa projekta "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima". Riječ je o prvom ciklusu informatičke obuke za državne službenike na sva četiri nivoa vlasti, BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.  Dugoročni cilj ovog projekta […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts