Sastanak predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH sa koordinatorom za reformu javne uprave FBiH, te predstavnicima Agencije za državnu službu i Ministarstva pravde FBiH održan je u Sarajevu, u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH u četvrtak, 14. jula tekuće godine.

Razgovarano je o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH i Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH.

Učesnici sastanka dogovorili su da se u naredne aktivnosti uključe predstavnici SIGMA programa, koji bi trebali osigurati stručnu pomoć kod iznalaženja optimalnih zakonskih rješenja,  koja će biti usaglašena s ciljevima reforme javne uprave u segmentima državne službe.

Do tada Vlada neće dostavljati dokumente Parlamentu FBiH.