Javna uprava osposobljava se za bolje usluge građanima

27/12/2012

FENA: Državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac zadovoljna je onim što se uradilo u ovoj godini. Zadovoljna sam postignutim, kazala je Borovac, jer su projekti iz Fonda za reformu javne uprave bili usmjereni na izgradnju kapaciteta državnih službenika, ali i na poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH te benefita za građane. Na novogodišnjoj pres-konferenciji […]

Sjednica Nadzornog tima za oblast ULJP

21/12/2012

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda, 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 06.09.2012.godine, 3. Analiza stanja  u reformskoj oblasti upravljanje ljudskim potencijalima –  provedba mjera […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge

21/12/2012

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge, sa sljedećim dnevnim redom: 1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 22.10.2012. godine 2.    Analiza stanja  u reformskoj oblasti Upravni postupci i upravne usluge –  provođenje mjera iz RAP1   3.    Utvrđivanje […]

Održana sjednica NT za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

21/12/2012

U prostorjama Agencije za državnu službu BiH danas je održana sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima. Ovo je bila prilika za sumiranje rezultata reforme u ovoj oblasti, a prisutnim članovima prezentirana je i analizu stanja u reformskoj oblasti upravljanje ljudskim potencijalima, to jest  provedba mjera iz Revidiranog Akcionog plana 1 za 2012.godinu. […]

Savremeni trendovi i jačanje kadrova

21/12/2012

Poslovne novine : Intervju sa Semihom Borovac, državnom koordinatoricom za RJU U okviru reformskih procesa koji se u Bosni i Hercegovini provode u skladu sa Strategijom reforme javne uprave i Akcionim planom za reformu javne uprave teče proces prilagođavanja uprave savremenim trendovima. Javna uprava zahtijeva organizacijske i funkcionalne promjene, kao i jačanje kadrovskih potencijala za […]

Sjednica UO FRJU

20/12/2012

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u četvrtak, 20.12.2012. godine sa početkom u 11:00 sati  u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Predloženi dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika s 30. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 03.10.2012. godine; 2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave […]

Održana sjednica UO Fonda za reformu javne uprave

20/12/2012

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu odobrio je proširenje projekta „Informacioni sistem upravljanja budžetom-BMIS“. Projekat "Informacioni sistem za upravljanje budžetom“ (BMIS) je iz reformske oblasti javne finansije AP1 Strategije reforme javne uprave u BiH, koji se odnosi na povećanje učinkovitosti i djelotvornosti upravljanja budžetom, kao i […]

Sastanak NT za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

18/12/2012

Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan 18.12.2012. godine u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, ured br.305 sprat 3, Trg BiH 1, s početkom u  12:00 sati. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2.    Razmatranje i usvajanje Projektnog prijedloga „Jačanje kapaciteta […]

Sastanak NT za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

14/12/2012

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u petak 14.12.2012. godine u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, sa početkom u 12:00 sati. Predloženi dnevni red:   1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 29.06.2012god. Sarajevo); 2.    Ažuriranje liste  projekata iz reformske oblasti  SPKIP u […]

Sastanak NT za oblast e-uprava

14/12/2012

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast e-uprava RAP1 Strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini bit će održan u petak, 14. decembra 2012. godine u prostorijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, sa početkom u 13.00 časova. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda 2.    Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za sljedeći […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts