FENA: Državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac zadovoljna je onim što se uradilo u ovoj godini. Zadovoljna sam postignutim, kazala je Borovac, jer su projekti iz Fonda za reformu javne uprave bili usmjereni na izgradnju kapaciteta državnih službenika, ali i na poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH te benefita za građane.

Na novogodišnjoj pres-konferenciji Semiha Borovac je istakla da je u ovoj godini okončano pet projekata reforme javne uprave. 

"To su transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH, unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH,obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima,skica razvoja centralnih organa vlada. Peti je izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti za e-Upravu" pojasnila je Borovac.

Dodala je da će šesti projekt Informacioni sistem upravljanja budžetom (BMIS) zvanično biti okončan u januaru 2013. godine. Njegova je svrha unaprijediti sistem upravljanja budžetom i uvesti novi informacioni sistem za pripremu budžeta na sva četiri nivoa, koji je kompatibilan s postojećim sistemom trezora. Uvođenje BMIS sistema bio je i jedan od uvjeta Evropske komisije za dobivanje kredita od 100 miliona eura. Ministarstva finansija na svim nivoima u BiH već su testirali novi informacioni sistem i pozitivno ga ocijenili.

"Većinu projekata finansiramo iz Fonda za reformu javne uprave zahvaljujući našim donatorima. U 2012. osigurali smo novih šest miliona eura, koje će u iduće tri godine uložiti Ministarstvo vanjskih poslova Norveške i švedska SIDA. Uporno nastavljamo s privlačenjem stranih donatora i u toku su razgovori sa Kraljevinom Danskom" istaknula je koordinatorica javne uprave BiH.

Cilj reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini je stvaranje efikasnije i transparentnije uprave, koja bi građanima i poslovnoj zajednici pružala kvalitetnije usluge. Reformirana uprava jedan je od zahtjeva za pristupanje BiH Evropskoj uniji. Reforma javne uprave koja se provodi od 2006. godine orijentirana je na jačanje kapaciteta, povećanje stručnosti i kvaliteta rada državnih službenika, a upravo to građani očekuju od javne uprave.