Održana druga sjednica Savjetodavnog vijeća

31/08/2018

Jučer je u Sarajevu održana druga sjednica Savjetodavnog vijeća za implementaciju Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, na kojoj  su članovi razmatrali prijedloge mjera za prvi Okvirni akcioni plan koji BiH treba pripremiti. Okvirni akcioni plan činit će planovi Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH,  Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH. Unapređenje transparentnosti institucija […]

Hoće li BiH dobiti otvoreniju vlast?

13/08/2018

Mjere u prvom akcionom planu odnosit će se na unapređenja proaktivne transparentnosti institucija vlasti i saradnje sa civilnim društvom, kaže koordinator. Bosna i Hercegovina ima rok da do kraja augusta izradi i Upravnom odboru Partnerstva za otvorenu vlast pošalje svoj prvi akcioni plan za implementaciju ove inicijative, a trenutno članovi Savjetodavnog vijeća za inicijativu Partnerstvo […]

Helen Darbishire: Ako vlast šuti, onda raste korupcija

13/08/2018

Izvršna direktorica organizacije Access Info Europe i članica UO Partnerstva za otvorenu vlast, govori o kaskanju BiH za evropskim standardima. U Sarajevu ste ovih dana angažovani kao trenerica za oblast proaktivne transparentnosti, gdje je u toku obuka za državne službenike. Možete li nam nešto više o tome reći? – U osnovi, mi pripremamo državne službenike […]

Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini u kontekstu Opštih izbora 2018. godine

09/08/2018

Centar za politike i upravljanje objavio je analizu „Pregled ključnih socio-ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini u kontekstu Opštih izbora 2018. godine“, u kojoj su sadržane konkretne reformske mjere, a koje je prema stavovima organizacija civilnog društva, te poslovne i međunarodne zajednice, potrebno sprovesti nakon izbora ove godine. Publikacija je nastala kao produkt analize mjera […]

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

01/08/2018

          Na osnovu  čl. 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu Predsjedavajućeg Vijeća ministara […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts