Jučer je u Sarajevu održana druga sjednica Savjetodavnog vijeća za implementaciju Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, na kojoj  su članovi razmatrali prijedloge mjera za prvi Okvirni akcioni plan koji BiH treba pripremiti.

Okvirni akcioni plan činit će planovi Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH,  Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta BiH.

Unapređenje transparentnosti institucija Vijeća ministara BiH, otvoreni podaci u oblasti javnih nabavki, izrada Budžeta za građane te razvoj web platforme za online izradu planova integriteta u institucijama BiH samo su neke od predloženih mjera.

Na sjednici je dogovoreno da  se konsultacije sa zainteresovanom javnosti i predloženim mjerama, za svaki upravni nivo, provedu najkasnije do kraja septembra ove godine.

Multilateralna inicijativa “Partnerstvo za otvorenu vlast” predstavlja globalni napor više uključenih članica s ciljem unapređenja rada vlada u svijetu.  Kao članica globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, BiH se obavezala da će poštivati načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti novih tehnologija kako bi institucije u BiH bile efikasnije i odgovornije prema građanima.

Podršku radu Savjetodavnog vijeća pruža njemački GIZ  po nalogu Vlade SR Njemačke u okviru Programa jačanja javnih institucija.