Mjere u prvom akcionom planu odnosit će se na unapređenja proaktivne transparentnosti institucija vlasti i saradnje sa civilnim društvom, kaže koordinator.

Bosna i Hercegovina ima rok da do kraja augusta izradi i Upravnom odboru Partnerstva za otvorenu vlast pošalje svoj prvi akcioni plan za implementaciju ove inicijative, a trenutno članovi Savjetodavnog vijeća za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH, u saradnji sa relevantnim institucijama, pripremaju mjere koje će biti pretočene u akcioni plan.

Kočnice iz RS-a

Podsjetimo, naša zemlja je još 24. septembra 2014. zvanično pristupila multilateralnoj globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP), ali je tek četiri godine kasnije, tačnije u maju ove godine formirano Savjetodavno vijeće u BiH. Kako smo i ranije pisali, početni koraci su trebali biti urađeni dosta ranije, ali oni nisu mogli biti izvedeni jer Vlada RS-a nije delegirala svoje predstavnike za Savjetodavno vijeće. To tijelo je formirano tek u maju.

Članovi ovog tijela imaju zadatak da koordiniraju i pripreme akcione planove koji će biti sastavni dio jednog – akcionog plana BiH.

– Krajem jula članovi Savjetodavnog vijeća sa nivoa BiH (predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Ministarstva pravde BiH) su uz tehničku podršku Programa jačanja javnih institucija u BiH, koji po nalogu Vlade SR Njemačke u BiH provodi njemački GIZ, održali radionicu o pripremi mjera za izradu akcionog plana za Partnerstvo za otvorenu vlast za nivo BiH. Radionici su prisustvovali predstavnici četiri institucije: Ministarstva finansija i trezora BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Agencije za statistiku BiH i Agencije za javne nabavke BiH, kao i predstavnici četiri organizacije civilnog društva koje su zastupljene u Savjetodavnom vijeću za OGP: Transparency Internationala BiH, UG Zašto ne?, Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa i Centra za istraživačko novinarstvo, istakao je za Oslobođenje Dragan Ćuzulan, predsjedavajući Savjetodavnog vijeća i državni koordinator za reformu javne uprave.

Prema njegovim riječima, na ovom sastanku predstavnici institucija su predstavili svoje aktivnosti od značaja za otvorenu vlast te se o njima konsultirali tokom radionice sa predstavnicima civilnog društva.

– Zaključeno je da se mjere u prvom akcionom planu odnose na unapređenje proaktivne transparentnosti institucija, pilotiranja otvorenih podataka, unapređenje saradnje sa civilnim društvom, te jačanje integriteta državnih službenika. Na osnovu ovih generalnih oblasti, institucije su se obavezale da izrade prijedloge mjera koje će se razmatrati u daljem procesu izrade akcionog plana, naveo je Ćuzulan.

Stručno savjetovanje

Iz njemačkog GIZ-a su nam kazali da Program pruža tehničku ekspertizu reformi javne uprave zbog toga što je ovo jedan od temelja procesa evropskih integracija i jedan od stubova dobrog javnog upravljanja.

– U posljednjem periodu, program je pružio stručno savjetovanje procesu razvoja i provedbe javnih konsultacija o novom Strateškom okviru za reformu javne uprave, rečeno je iz GIZ-a.

 

izvor: Oslobođenje, Adem Džaferović