Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

20/11/2015

U Sarajevu je od 18. do 20. novembra ove godine održana konferencija „Upravljanje kvalitetom u državnim službama zemalja zapadnog Balkana“. Organizator ovog događaja na kojem su učešće uzeli državni službenici iz zemalja zapadnog Balkana, ali i predstavnici civilnog društva je Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA). Moderatori konferencije su bili eksperti za CAF Tony Bovaird, […]

ReSPA: Održana konferencija o depolitizaciji javne uprave

16/11/2015

Konferencija o temi: „Profesionalizacija državne službe između politike i uprave“ održana je 12. i 13. novembra u Danilovgradu, a u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu ReSPA. Zemlje zapadnog Balkana, u svom procesu približavanja EU, trebaju harmonizovati svoje javne uprave sa principima evropskog upravnog prostora, a što, prema definiciji SIGMA-e znači: "Dijeljeni principi javne uprave […]

Obilježena peta godišnjica ReSPAe

13/11/2015

Povodom pete godišnjice osnivanja Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) sa sjedištem u Crnoj Gori, Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Crne Gore i ReSPA su bili domaćini 6. sastanka Upravnog odbora ReSPA na ministarskom nivou. Ministri iz regiona su raspravljali i dogovorili se o daljim inicijativama za poboljšanje regionalne saradnje i novim modelima zajedničkog rada, uz […]

Sastanak NT za oblast unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

11/11/2015

Sastanak Nadzornog tima za oblast unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u srijedu 11.11.2015. godine u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sa početkom u 12:00 sati. Dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima 2.    Projektni prijedlog „Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i […]

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

09/11/2015

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u ponedeljak, 09.11.2015. godine, s početkom u 12:00 sati u zgradi Vlade Federacije BiH, Alipašina 41, Sarajevo (mala sala 36/I). Predloženi dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika s 47. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 14.07.2015. godine 2.    Kvartalni izvještaj Fonda za […]

Novi projekat iz E-uprave

09/11/2015

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu prihvatili su prijedlog odluke o davanju saglasnosti na dodjelu ugovora za realizaciju projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ iz oblasti E-uprave. Svrha projekta je da se, kroz nekoliko komplementarnih programa obuka koji su, industrijski priznati standard i već imaju uspješnu […]

Sastanak međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem

05/11/2015

Sastanak međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem, koja djeluje u okviru Programa jačanja javnih institucija, bit će održan u Banjoj Luci, 4. i 5. novembra 2015. godine. Ciljevi sastanka, između ostalog, su: pripreme za provedbu studijske posjete, priprema dokumenta o strateškim komunikacijama u javnoj upravi,  priprema sljedećih koraka u inicijativi za proaktivnu transparentnost te […]

Okrugli stol o reformi javne uprave

03/11/2015

Transparency International Bosne i Hercegovine  organizuje u utorak, 03. novembra 2015. godine u Hotelu Europe u Sarajevu, sa početkom u 11.00 sati okrugli stol na temu „Reforma javne uprave u kontekstu predloženih izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi“, na kojem će se posebno diskutovati o predloženim zakonskim izmjenama i dopunama i njihovom mjestu u […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts