Povodom pete godišnjice osnivanja Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) sa sjedištem u Crnoj Gori, Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Crne Gore i ReSPA su bili domaćini 6. sastanka Upravnog odbora ReSPA na ministarskom nivou.

Ministri iz regiona su raspravljali i dogovorili se o daljim inicijativama za poboljšanje regionalne saradnje i novim modelima zajedničkog rada, uz podršku Evropske unije, koji će voditi reformi javne uprave i postizanju djelotvornijih javnih usluga.

G. Suad Musić, direktor ReSPA, u predstavljanju srednjoročne strategije ove organizacije pod nazivom ‘Prevazilaženje izazova promjene’, naglasio je “važnost regionalne saradnje, političkog dijaloga i razmjene iskustava javnih djelatnika u tri najvažnija ‘stuba’, odnosno u oblastima reforme javne uprave i boljeg ekonomskog upravljanja na putu ka integraciji u EU kao glavnog strateškog okvira za rad ReSPA u godinama koje dolaze”.  Musić je naglasio da će ovaj okvir “dati prostora za jasnije ciljeve i veću izvjesnost u pogledu osiguranja izvora finansiranja, konsultovanja relevantnih aktera, kao i planiranja i sprovođenja programa rada koji ima direktnog uticaja na reformske napore u regionu”.

Dio strategije „Jugoistočna Evropa 2020“ pod nazivom “Radna mjesta i prosperitet u evropskoj perspektivi” podržava čitav region. Vijeće za regionalnu saradnju i ReSPA su pripremili Regionalni akcioni plan u vezi sa komponentom ove strategije „Upravljanje za rast“, čiji akcenat je na naporima da se javna uprava više prilagodi potrebama biznisa.