Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu prihvatili su prijedlog odluke o davanju saglasnosti na dodjelu ugovora za realizaciju projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ iz oblasti E-uprave.

Svrha projekta je da se, kroz nekoliko komplementarnih programa obuka koji su, industrijski priznati standard i već imaju uspješnu primjenu u javnoj upravi, unaprijede vještina i znanja IT službenika kako bi uspješno vodili kompleksne IT projekte, te bolje upravljali IT uslugama usklađenim sa potrebama institucija. Obuke pružaju mogućnost certifikacije programa kroz koje prođu IT službenici tokom implementacije projekta. Projektom će biti unaprijeđene vještine i znanja za 63 državna službenika koji se bave ovim poslovima u institucijama BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta BiH.

Drugi, novi, projekat iz oblasti E-uprave koji je dobrio podršku članova UO FRJU je „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture (backup serveri)“.  Riječ je o projektu  koji će biti implementiran samo na nivou Republike Srpske. Rezultat projekta će biti  sofisticirana nadogradnja postojećeg Jedinstvenog informacionog sistema registracije poslovnih subjekata sa dva bekap servera uključujući njihovu integraciju sa aplikativnim i sistemskim softverom i bazama podataka te segmentaciju i migraciju podataka na nadograđeni hardver.

Krsto Grujić, pomoćnik generalnog sekretara Vlade RS za informacione tehnologije i predstavnik nadzornog tima iz oblasti E-uprava iz RS kazao je da će se implementacijom ovog projekta „proširiti kapaciteti Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (JISRPS) nabavkom hardvera za bekap što će osigurati trajnu dostupnost i mogućnosti povrata sistemskih podataka u slučajevima otkaza na JISRPS, kao i zaštitu od gubitka kritičnih podataka iz JISRPS.“

Članovi UO FRJU dali su saglasnost i na tenderske dokumentacije za projekte Javno-privatno partnerstvo (Javne finansije) i Obuka službenika za odnose s javnošću (faza II) iz oblasti Institucionalna komunikacija.  Za ove projekte bit će potrebno u narednom periodu provesti javne nabavke.

Na sjednici je uvojen i Kvartalni izvještaj Fonda za RJU za period 1.07.-30.09.2015.godine.