Transparency International Bosne i Hercegovine  organizuje u utorak, 03. novembra 2015. godine u Hotelu Europe u Sarajevu, sa početkom u 11.00 sati okrugli stol na temu „Reforma javne uprave u kontekstu predloženih izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi“, na kojem će se posebno diskutovati o predloženim zakonskim izmjenama i dopunama i njihovom mjestu u odnosu na aktuelne reformske procese.

Na okruglom stolu će, pored koordinatora za reformu javne uprave Dragana Ćuzulana i njegovih saradnika, učestvovati predstavnici svih relevantnih institucija uključenih u reformski proces, kao što su predstavnici agencija za državnu službu/upravu sa svih nivoa vlasti, zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, te predstavnici sindikata državnih službenika, organizacija civilnog društva i medija, kao i međunarodnih institucija.

Okrugli stol se organizuje u okviru projekta Monitoring reforme javne uprave – PARM, koji podržava Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA) i Vlada Danske, a koji sprovodi Transparency International BiH u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN).