Izabrani članovi/ice iz reda organizacija civilnog društva u Savjetodavno vijeće inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“

21/02/2017

Na Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje 4 (četiri) kandidata/kinje i njihovih zamjenika/ica za članove/ice i zamjenike članova/ica Savjetodavnog vijeća  inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, a koji je Ministarstvo pravde BiH objavilo na svojoj web stranici (www.mpr.gov.ba) dana  06.01.2017. godine, do roka utvrđenog Javnim pozivom pristiglo je ukupno 8  prijava organizacija civilnog društva. Komisija […]

IT menadžeri spremni za uvođenje elektronske uprave u BiH

15/02/2017

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Banjoj Luci dali su saglasni na finalni izvještaj projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave. Članovi UO FRJU ocijenili su da je ovo jedan od projekata iz oblasti reforme javne uprave koji je u potpunosti […]

Modernizirati javnu upravu i podići nivo njenih usluga građanima

08/02/2017

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podržava nastavak aktivnosti na modernizaciji i podizanju nivoa efikasnosti institucija javne uprave u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima, zaključeno je na 91. sjednici održanoj danas, a na kojoj je usvojena Informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave o aktivnostima na izradi Operativnog plana za uvođenje upravljanja […]

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

06/02/2017

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u srijedu, 15.02.2017. godine, s početkom u 12:00 sati, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala za sastanke), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka. Predloženi dnevni red: Verifikacija Zapisnika s 57. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 07.12.2016. godine; […]

Ćuzulan: Potrebne funkcionalnije i efikasnije institucije na svim nivoima vlasti

03/02/2017

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan na sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave koji je održan u srijedu u Mostaru istakao je da Bosna i Hercegovina treba funkcionalnije i efikasnije institucije na svim nivoima vlasti. Dodao je da je reforma javne uprave jedan od prioriteta Reformske agende koju su usvojili Vijeće ministara BiH […]

Seminar za organizacije civilnog društva iz BiH o SIGMA Principima javne uprave

01/02/2017

U okviru Projekta unaprijeđenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave u Sarajevu je 30-31 januara 2017. godine održan seminar za preko 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz BiH o SIGMA Principima javne uprave. Učesnici su imali priliku da saznaju više o SIGMA Principima javne uprave od stručnjaka, učestvuju u interaktivnim diskusijama […]

U Mostaru zasijedala Specijalna radna grupa za reformu javne uprave

01/02/2017

U Mostaru je danas održan prvi sastanak Specijalne radne grupe za reformu javne uprave (PAR). Ova grupa je jedno od tijela formiranih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Čine je predstavnici Evropske komisije i resornih institucija u BiH koji razmjenjuju informacije o provedbi obaveza iz Sporazuma, u oblasti javne uprave. Učesnici današnjeg sastanka, […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts