U okviru Projekta unaprijeđenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave u Sarajevu je 30-31 januara 2017. godine održan seminar za preko 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz BiH o SIGMA Principima javne uprave. Učesnici su imali priliku da saznaju više o SIGMA Principima javne uprave od stručnjaka, učestvuju u interaktivnim diskusijama i pogledaju multimedijalne prezentacije o ključnim reformama koje Principi obuhvataju.

Cilj seminara je bio približiti SIGMA Principe široj grupi nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica svih dijelova BiH koji su aktivni u područjima djelovanja reforme javne uprave.

Uvodne govore dali su Lejla Ramić-Mesihović, direktorica VPI BH, Primož Vehar iz organizacije SIGMA i Vedrana Faladžić iz PARCO BIH. Gdin. Primož Vehar kao predstavnik organizacije SIGMA za BiH, održao je uvodno predavanje o Principima javne uprave.

Tokom prve sesije gdin. Bagrat Tunyan iz SIGMA je predstavio strateški okvir reforme javne uprave te je naglasio značaj monitoringa procesa.

Naredni dio seminara se fokusirao na drugu oblast reforme javne uprave: izrada i koordinacija politika dok je Primož Vehar održao predavanje o principima: pružanje usluga, odgovornost i javna služba i upravljanje ljudskim resursima.

Nakon svake prezentacije slijedile su interaktivne diskusije i radionice tokom kojih su učesnici imali priliku iznijeti svoja mišljenja i sugestije za naredne korake, a svaka prezentacija je bila popraćena multimedijalnim prezentacijama urađenim u sklopu WeBER projekta.

Drugi dan seminara počeo je predstavljanjem principa o upravljanju javnih finansija koje su predstavili Brian Finn i Marian Lemke, SIGMA stručnjaci nakon čega je uslijedila interaktivna diskusija tokom koje su istaknuta ključna područja u kojima su organizacije civilnog društvog najaktivnije radile i gdje mogu dati najveći doprinos koju je moderirala Anida Šabanović, istraživačica Vanjskopolitičke inicijative BH koja radi na WeBER projektu.

Alberto Costa i Zane Rungule iz Glavne uprave za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije su govorili o reformi javne uprave u politici proširenja EU i Posebnoj grupi za reformu javne uprave u BiH.

Posljednje sesije drugog dana projekti tim WeBER projekta predstavio je projektne aktivnosti – izradi koncepta za Nacionalne radne grupe koje će se osnovati u okviru projekta i metodologiji PAR Monitora. (preuzeto sa: www.vpi.ba)