Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podržava nastavak aktivnosti na modernizaciji i podizanju nivoa efikasnosti institucija javne uprave u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima, zaključeno je na 91. sjednici održanoj danas, a na kojoj je usvojena Informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave o aktivnostima na izradi Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucijama BiH za period od 2016. do 2018. godine.

Vijeće ministara BiH pozvalo je, odnosno preporučilo institucijama BiH da razmotre uvođenje predloženih modela upravljanja kvalitetom (Zajednički okvir za procjenu – CAF i sistemi zasnovani na standardu ISO 9001).

Dato je zeleno svjetlo za nastavak proces uvođenja upravljanja kvalitetom u institucijama BiH te podržan nastavak saradnje s Evropskim resursnim centrom za CAF i uključivanje u aktivnosti radnih struktura za područje upravljanja kvalitetom u okviru Evropske mreže za javnu upravu (EUPAN).