Potpisan ugovor o implementaciji projekta „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“

26/01/2017

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Obrad Kovač, ovlašteni predstavnik grupe ponuđača „Ibusiness d.o.o. Istočno Sarajevo i Net-pro d.o.o. Brčko“ potpisali su danas u Sarajevu ugovor o implementaciji projekta „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“. Proces analize potreba i evaluacije efekata obuke, zasnovan na modernim politikama upravljanja ljudskim potencijalima i najboljim […]

Potpisan Memorandum o saradnji: Pružanje stručne i administrativne pomoći Savjetodavnom vijeću Inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“

17/01/2017

Ministar pravde BiH Josip Grubeša i koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan su potpisali Memorandum o saradnji radi pružanja stručne i administrativne pomoći Savjetodavnom vijeću Inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave ocijenio je da današnje potpisivanje Memoranduma još jedan od doprinosa Ureda koordinatora za reformu javne uprave u […]

Imamo najnesposobniju javnu upravu u Evropi: Slijedi provjeravanje sposobnosti i znanja uposlenih

17/01/2017

Prema izvještaju Svjetske banke Bosna i Hercegovina ima najnesposobniju javnu upravu u Evropi. Ona ima najmanju sposobnost da odgovori na zahtjeve svojih građana, piše u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH o temi Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH. U Izvještaju o planiranju budžetskih rashoda u institucijama BiH, Ured za reviziju institucija BiH poziva se […]

Javni poziv organizacijama civilnog društva

06/01/2017

Multilateralna inicijativa „Partnerstvo za otvorenu vlast“ predstavlja novi globalni napor više uključenih faktora s ciljem obezbjeđenja konkretnog napretka na području transparentnosti i otvorenosti rada organa javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima. Bosna i Hercegovina je 24. […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts