Sastanak NT za oblast Institucionalna komunikacija

31/07/2015

Sastanak nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 31. jula, 2015. godine u 13:00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Predloženi dnevni red sastanka: 1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a 2.    Predstavljanje i diskusija o projektnom prijedlogu ″Strateška komunikacija – faza […]

Vlada RS: Utvrđeni nacrti zakona o elektronskom potpisu i elektonskom dokumentu

31/07/2015

Vlada Republike Srpske utvrdila je na sjednici održanoj 29.07.2015. godine u Banjoj Luci Nacrt zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske i Nacrt zakona o elektronskom dokumentu Republike Srpske. Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o elektronskom potpisu sadržani su, kako u  potrebi za nadogradnjom određenih zakonskih rješenja, tako i u potrebi za uvođenjem novih rješenja […]

Predstavljen Alternativni izvještaj o napretku BiH prema EU

31/07/2015

Odnos Evropske unije prema Bosni i Hercegovini u mnogome se promijenio, a što se ogleda u okretanju od pitanja ukidanja etničke diskriminacije i ustavnih reformi ka ekonomsko-socijalnim reformama, čime su pitanja ljudskih prava, na neki način, stavljena u drugi plan. Ovo je jedan od zaključaka Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015 na putu ka članstvu […]

U fokusu ponovo projekti koji će doprinijeti boljim uslugama za građane

16/07/2015

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj u utorak u Sarajevu iznova je podržao tenderske dokumentacije za implementaciju tri reformska projekta koji će u konačnici doprinijeti boljim uslugama za građane ali i efikasnijoj upravi. Radi se o tenederskim dokumentacijama za implementaciju projekata: „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza […]

Plan nabavki Ureda koordinatora za reformu javne uprave

16/07/2015

Ured koordinatora za reformu javne uprave objavio je plan nabavki Ureda  i dokument možete preuzeti ovdje . Također, pripremljen je i Plan nabavki za implementaciju projekata koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave te dokument možete ovdje preuzeti.

Sjednica UO Fonda za RJU

14/07/2015

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u utorak, 14.07.2015. godine, s početkom u 11:30 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Predloženi dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika s 46. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 08.06.2015. godine; 2.    Kvartalni izvještaj Fonda za […]

Sastanak PAR koordinatora

14/07/2015

Sastanak koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH bit će održan u utorak,  14.07.2015. godine po završetku 47. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, velika sala Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Dnevni red: 1.    Status usvajanja Informacije o aktivnostima u […]

Vlada Federacije BiH opredjeljena za nastavak RJU

10/07/2015

Federalna vlada, na sjednici održanoj jučer, primila je na znanje Godišnji izvještaj o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini) za period januar – decembar 2014. godine, sa preporukama prioritetnih aktivnosti i Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2014. godinu. Usvojena je i Informacija […]

VM BiH: podržane aktivnosti na nastavku reforme javne uprave

08/07/2015

Vijeće ministara BiH podržava nastavak reforme javne uprave kroz započete i nedovršene projekte i druge aktivnosti predviđene Strategijom reforme javne uprave i Revidiranim akcionim planom 1, kao i planirane aktivnosti na izradi analize do sada planiranih i poduzetih aktivnosti u procesu reforme javne uprave i evaluacije Strategije reforme javne uprave u BiH i SIGMA analize […]

Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts