Zašto je reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna za napredak ka EU?

07/08/2023

Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna je za napredak ka Evropskoj uniji. To je jedna od 14 preporuka za BiH iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo u Uniju i reforma koja ima najviše uticaja na svakodnevni život građana. Rijetko ko od građana nije imao iskustvo čekanja u redovima ispred šaltera javnih ustanova. […]

Usvojena zajednička platforma o provedbi reforme javne uprave u BiH

07/08/2023

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, donijela Odluku o usvajanju Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju Zajednička platforma predstavlja politički i pravni okvir za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti u procesu reforme javne uprave u BiH, […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts