Zašto je reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna za napredak ka EU?

07/08/2023

Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna je za napredak ka Evropskoj uniji. To je jedna od 14 preporuka za BiH iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo u Uniju i reforma koja ima najviše uticaja na svakodnevni život građana. Rijetko ko od građana nije imao iskustvo čekanja u redovima ispred šaltera javnih ustanova. […]

Usvojena zajednička platforma o provedbi reforme javne uprave u BiH

07/08/2023

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, donijela Odluku o usvajanju Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju Zajednička platforma predstavlja politički i pravni okvir za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti u procesu reforme javne uprave u BiH, […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts