Tematski sastanak Nadzornog tima za ULJP

24/11/2011

Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima od 28.10.2011. godine 3. Planiranje realizacije aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za 2011.-2012. godinu […]

Počela implementacija Programa jačanja javnih institucija u BiH

24/11/2011

Radionicom koju je organiziralo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju 23. i 24. novembra ove godine na Jahorini ozvaničen je početak realizacija nedavno potpisanog sporazuma o implementaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH. Radionica je namijenjena predstavnicima Ureda koordinatora, kao glavnog partnera u ovom Programu, te Centralne banke BiH, Agencije za statistiku BiH, Agencije za predškolsko, […]

Radionica “Smjernice za monitoring i izvještavanje o implementaciji RAP 1 Strategije RJU”

22/11/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa timom tehničke pomoći EUPAR projekta organizuje radionicu  na temu predstavljanja "Smjernica za monitoring i izvještavanje  o implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave".   Radionica će se održati 22.11.2011. godine na Vlašiću i  namjera je da se u okviru ovog skupa koordinatorima za reformu […]

Kvalitetnije izvještavanje ključ za bolje razumijevanje reforme javne uprave

22/11/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa timom tehničke pomoći EUPAR projekta Delegacije Evropske unije u BiH organizirali su za koordinatore reforme javne uprave u BiH i članove nadzornih timova iz šest reformskih oblasti radionicu  na temu predstavljanja „Smjernica za monitoring i izvještavanje  o implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave“ […]

PARCO web stranica u konkurenciji za nabolju stranicu u BiH!

21/11/2011

U okviru takmičenja "WebAward.me 2011" za izbor najboljih web stranica u Bosni i Hercegovini za tekuću godinu, 21.11.2011. godine održaće se svečanost dodjele nagrada za najuspješnije u 15 kategorija. U okviru kategorije Javna uprava našla se i web stranica Ureda koordinatora za RJU, i to na inicijativu organizatora takmičenja – agencije Apriori komunikacije, kao jedna […]

Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije

19/11/2011

Federalna vlada na sjednici održanoj 17. novembra ove godine podržala je provedbu Projekta "lzgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH" sredstvima koja će biti osigurana iz Fonda za reformu javne uprave u BiH. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta zaposlenih u tijelima državne službe u FBiH za borbu protiv korupcije, njezino […]

Sastanak NT za Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

18/11/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, i Implementacionog tima za projekat "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH", sa sljedećim dnevnim redom: 1.  Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 17.10.2011. godine u Brčkom); 2.  Usaglašavanje […]

Sastanak NT za oblast E-uprava

18/11/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast E-uprava bit će održan 18.11.2011. godine u 11,30 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Predloženi dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda 2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a održane 06.09.2011. godine 3. Pregled realizacije […]

Reforma javne uprave u BiH nema alternativu

18/11/2011

(Fena/MOJportal) – Tokom današnje završne konferencije u projektu "Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini", učesnici su naglasili značaj reforme javne uprave kao jedan od ključnih prioriteta vezanih za ambicije naše zemlje da se integrira u evropsko društvo. Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi, naglašavajući značaj i potrebu […]

Vlada FBIH dala saglasnost na Nacrt aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za RJU

18/11/2011

Vlada FBiH dala je na sjednici održanoj 17. novembra ove godine saglasnost na Nacrt aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske Komisije u BiH, s jedne, te […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts