Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast E-uprava bit će održan 18.11.2011. godine u 11,30 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a održane 06.09.2011. godine

3. Pregled realizacije i planirane aktivnosti projekta ,,Izrada i uspostavljanje okvira

intercperabilnosti i standarda za razmj enu podataka"

4. Infomiranje i diskusija o prioritetima iz RAP oblast E-uprava za 201 1.-2012. godinu i predlaganje novih projektnih ideja

5. Ostalo.