Radionicom koju je organiziralo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju 23. i 24. novembra ove godine na Jahorini ozvaničen je početak realizacija nedavno potpisanog sporazuma o implementaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH.

Radionica je namijenjena predstavnicima Ureda koordinatora, kao glavnog partnera u ovom Programu, te Centralne banke BiH, Agencije za statistiku BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH te Agencije za javne nabavke BiH, koje su uključene u ovaj Program.

Cilj radionice bio je predstavljanje pojedinačnih akcionih planova, odnosno potreba ovih institucija u pogledu jačanja njihovih administrativnih kapaciteta.

Učesnici radionice bavili su se, između ostalog, i pitanjima savjetodavnog odbora, koji će se baviti zajedničkim pitanjima napretka provedbe Programa te kriterijima koje trebaju zadovoljiti institucije koje će naknadno biti uključene u ovaj Program.

Jedan od zaključaka radionice je potreba jačanja mehanizama kooridnacije i komunikacije institucija uprave na horizontalnom i vertikalnom nivou. Bit će uspostavljen posebna plan aktivnosti na razvoju mehanizama i standarda u komunikaciji među institucijama u BiH. Predstavnici ovih institucija izrazili su zadovoljstvo uspostavljanjem saradnje te očekuju da će ovakva operativna saradnja i kooridnacija biti od koristi bržem obavljanju poslova među institucijama, a što će doprinijeti njihovom uspješnijem i efikasnijem radu.

Realizacija pojednačnih programa institucija koje su korisnice programa već je počela, a prvi konkretni rezultati očekuju se u prvom tromjesečju 2012. godine.